W IV kwartale 2019 r. Idea Bank kontynuował program autosanacji, dzięki czemu kolejny raz zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym – w wysokości 30,3 mln zł, jak i jednostkowym – na poziomie 5,5 mln zł. Tym samym nadwyżka finansowa wypracowana w II półroczu 2019 r. osiągnęła wielkość 42,6 mln zł (wynik skonsolidowany), a w ujęciu jednostkowym 10 mln zł – czytamy w komunikacie.

Wyniki finansowe Idea Banku

– To był rok największych wyzwań w historii Idea Banku. Jesteśmy dziś w zupełnie innym miejscu niż w momencie ogłaszania wyników za 2018 r. Po niespełna roku działań autosanacyjnych mogę stwierdzić z całą pewnością, że idziemy w dobrym kierunku. Jednocześnie bank włącza się w działania mające na celu stabilizowanie gospodarki w obecnym trudnym okresie: wczoraj Idea Bank podjął decyzję o wprowadzeniu wakacji kredytowych dla naszych klientów – mówi Jerzy Pruski, prezes Idea Banku.

W 2019 r. bank przeprowadził restrukturyzację, która obejmowała głębokie oszczędności w kosztach działania. Skutki tych decyzji w 2020 r. są szacowane na 100 mln zł rocznie. Bank obniżył także koszty finansowania – również w tym przypadku można mówić o oszczędnościach w granicach 100 mln zł.

W tym samym czasie zostały zmniejszone i ustabilizowane koszty ryzyka, a także nastąpiła transformacja biznesowa oraz organizacyjna, w tym przebudowa sieci sprzedaży. Dzięki tym już wprowadzonym zmianom Idea Bank wypracował zyski w 3 kolejnych kwartałach. Na koniec IV kwartału aktywa banku wyniosły 17,3 mld złotych.

W komunikacie czytamy, że pomimo obecnej sytuacji epidemicznej wszystkie oddziały banku są otwarte.