Identyfikacja tożsamości pozwala w znacznym stopniu zredukować ryzyko oszustw i innych prób łamania prawa, włącznie z kradzieżą tożsamości. Na platformie Autenti działa usługa pod nazwą Broker.ID, która umożliwia wykorzystanie różnych metod identyfikacji osób podpisujących dokumenty.

Współpraca Identt i Autenti

Mogą one opierać się o dane z dowodu osobistego lub innego dokumentu, logowanie do bankowości elektronicznej czy wideoweryfikację. Broker.ID umożliwia wykonanie identyfikacji w zdalnym procesie. Broker.ID daje możliwość identyfikacji zarówno polskich, jak i międzynarodowych dostawców w jednym miejscu.

Jednym z nich jest Identt. Identt Verification System umożliwia weryfikację dokumentu tożsamości. Identt oferuje możliwość ​porównania wizerunku osoby oraz zdjęcia na dokumencie dzięki Facelab. Bazuje ono na technologii głębokich sieci neuronowych.

Podczas wykonywania procesu weryfikacji, system korzysta z bazy referencyjnej zawierającej szczegółowe informacje o dokumentach z ponad 200 krajów świata. Pozwala to na porównanie wzorca dokumentu, stwierdzenie czy dokument jest nadal obowiązujący. Po analizie dokumentu klienta, prezentowana jest informacja o stopniu wiarygodności.

– Dzięki zastosowaniu algorytmów AI oraz technologii deep learning rozwiązanie przyspiesza procesy obsługi klienta minimalizując ryzyka związane z posługiwaniem się fałszywą tożsamością oraz fałszywymi dokumentami. Zastosowanie rozwiązania pozwala na automatyczną obsługę klientów przez 24h, 365 dni roku – mówi Jan Szajda CEO Identt.

Odbiorcami rozwiązania firmy Identt są m.in. bank PKO, firmy z sektora finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy ubezpieczeniowe jak również firmy z branży hazardowej. Autenti zostało ostatnio wdrożone w iSpot .