Wielkość indyjskiego rynku sztucznej inteligencji w ubiegłym roku wyniosła 9,4 mld USD. Przewiduje się, że w ciągu czterech lat wzrośnie do 23 mld USD. Eksperci EMIS zaznaczają, że wspomniany rozwój będą napędzać przede wszystkim rozwiązania AI w ramach trzech obszarów: handlu detalicznego i e-commerce, układów scalonych i czujników półprzewodnikowych, a także technologii inżynieryjnej. Przy czym sama wartość AI w handlu i e-commerce już w 2031 roku osiągnie 6 mld USD, wzrastając w ciągu dekady ponad 13-krotnie – z 448 mln USD w 2021 roku.

To właśnie w Indiach w 2020 roku większość firm wdrożyło pewną formę sztucznej inteligencji. Kraj wysunął się wówczas na prowadzenie wśród głównych gospodarek takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Japonia. W 2021 roku to Indie miały największy odsetek firm, które zaczęły używać rozwiązań AI, większy nawet niż w Chinach.

Analitycy EMIS na podstawie danych i informacji z Indii, zapowiadają, że w najbliższych latach uchwalone zostaną tam nowe przepisy dotyczące rozwoju najnowszych technologii. Szczególnie pilną kwestią jest ochrona danych osobowych, a zwłaszcza przepisy dotyczące ich przechowywania oraz przetwarzania z wykorzystaniem narzędzi AI. Ze względu na charakter gospodarki Indii, będącej centrum outsourcingu usług IT dla całego świata, ochrona danych osobowych jest problemem o zasięgu globalnym. Pozostaje teraz uważnie obserwować, jak Indie będą coraz odważniej przystępować do wyścigu o najlepsze narzędzia AI – podsumowują eksperci EMIS.