– Zastosowanie technologii blockchain w transakcjach finansowania handlu otwiera nowe możliwości. Przede wszystkim oznacza wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów, skrócenie czasu realizacji transakcji oraz szybszą komunikację pomiędzy uczestnikami. To w sposób bezpośredni przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie linii kredytowych i poprawę płynności – powiedziała Dorota Pruszkowska, Manager Zespołu Finansowania Handlu w ING Banku Śląskim.

ING Bank Śląski wykorzystał blockchain w transakcji akredytywy

ING Bank Śląski wskazuje na zalety rozliczenia transakcji akredytywy elektronicznej. To przede wszystkim możliwość negocjacji treści akredytywy w czasie rzeczywistym przez importera i eksportera, w oparciu o własny kontrakt. To także transparentność każdego etapu transakcji dla uczestników: importera, eksportera, banku importera i banku eksportera, co pozwala na bieżące monitorowanie statusu transakcji. Bonusem jest również skrócenie czasu dostarczenia dokumentów, dzięki przesłaniu ich za pośrednictwem platformy.

Akredytywa dokumentowa pozwala na bezpieczne rozliczenie transakcji między kupującym i sprzedającym, na podstawie dokumentów handlowych sprawdzanych przez bank. Zabezpiecza przed ryzykiem niedotrzymania warunków umowy, otrzymaniem niepełnowartościowego towaru i brakiem płatności, szczególnie w kontaktach z nowymi partnerami czy na nowych rynkach.

Blockchain w swoich procesach wykorzystują także inne banki działające w Polsce – przede wszystkim do rozwiązywania problemu trwałego nośnika. Pierwszego istotnego wdrożenia dokonał PKO Bank Polski, który wspólnie z fintechem Coinfirm uruchomił blockchainową platformę pozwalającą na informowanie klientów o zmianach w ofercie – na przykład w tabeli opłat i prowizji. Podobne rozwiązanie wdrożył Alior Bank, chociaż wykorzystał w tym celu blockchain publiczny.