Liczba klientów mobilne only wzrosła o 300 tys. w porównaniu do III kwartału 2019 roku. Z kolei ogólna liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej zwiększyła się o 400 tys. w odniesieniu do Q3 2019. Pełną prezentacje z wynikami ING Banku Śląskiego można pobrać tutaj.

ING Bank Śląski prezentuje wyniki za III kwartał 2020 r.

W sumie w III kwartale 2020 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 440 mln zł, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Narastająco, po trzech kwartałach tego roku, bank osiągnął wynik netto w wysokości 1 024 mln zł w porównaniu z 1 208 mln zł, z tym samym okresem 2019 roku.

– W trzecim kwartale br. wzrost dochodów oraz kontrola kosztów sprawiły, że jest on lepszy niż trzeci kwartał roku ubiegłego. Trzy kwartały są, jak na obecne warunki, tylko o 15% niższe, niż w analogicznym okresie 2019 roku. Tłem tych wyników są oczywiście ogromne turbulencje na rynku, ale pokazują one naszą odporność na tak silne wstrząsy jak pandemia – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

– W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy możliwość otwierania konta dla spółek na selfie, firmom zaoferowaliśmy możliwość dokonywania opłat w ramach Google Pay, wdrożyliśmy formułę Robodoradcy w produktach inwestycyjnych, czy też udostępniliśmy analizę wydatków i stan konta z innych banków przed zalogowaniem się do Mojego ING – dodaje Brunon Bartkiewicz.