Liczba użytkowników aplikacji mobilnej ING wzrosła o 3% kwartał do kwartału i o 20% rok do roku. Identyczne wzrosty odnotowano w przypadku klientów mobile only. Użytkownicy korzystający wyłącznie z kanałów mobilnych stanowią już 46% wszystkich klientów ING bankujących online (na urządzeniach mobilnych i PC).

Wyniki ING Banku Śląskiego po IV kwartale 2020 r.

W 2020 roku, skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego osiągnął poziom 1 337,6 mln zł. Na koniec grudnia ubiegłego roku, łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,72%, co oznacza wzrost o 1,85 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W minionym roku, bank kontynuował wzrost wolumenów komercyjnych oraz zanotował wzrost transakcji i sprzedaży usług w kanałach cyfrowych – czytamy w komunikacie.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2020 roku:

  • przychody ogółem wzrosły o 7% do 6 230,7 mln zł,
  • koszty ogółem wzrosły o 11% do 2 762,5 mln zł,
  • zysk netto spadł o 19% do 1 337,6 mln zł,
  • zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 7,6% w porównaniu z 11,6% przed rokiem,
  • wskaźnik koszty/przychody wzrósł do 44,3% z 43,1% przed rokiem,
  • łączny współczynnik kapitałowy wzrósł do 18,72% z 16,87%.

ING notuje wzrosty w kanałach zdalnych

– Obserwujemy wyraźny trend przechodzenia klientów do zdalnych kanałów obsługi. Zarówno wśród klientów detalicznych, jak i korporacyjnych odnotowaliśmy wzrost transakcji cyfrowych i większe wykorzystanie przez nich kanałów zdalnych. W IV kwartale 2020 roku nasi klienci indywidualni wykonali o 11% r/r więcej przelewów (99,96% elektronicznie) – łącznie 110,0 mln z czego aż 34,2 mln w bankowości mobilnej (+32% r/r). W IV kwartale ub.r. klienci indywidualni założyli również 142,5 tys. profili zaufanych, których łącznie jest już 1,6 mln i podpisali za ich pomocą 755,5 tys. dokumentów – mówi Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

– Klienci korporacyjni wykonali w ostatnim kwartale 2020 roku o 6% r/r więcej przelewów – łącznie 22,7 mln, z czego 1,6 mln w bankowości mobilnej (+40% r/r). Coraz chętniej korzystali także z terminali płatniczych i internetowych płatności. W naszych terminalach przeprocesowaliśmy aż 7,8 mln transakcji w IV kwartale ub.r. (+24% r/r). W 2020 roku zanotowaliśmy 2686 sklepów z aktywną bramką płatniczą imoje (+1 417 od początku roku), z czego 504 sklepów z płatnościami Twisto (+204 od początku roku) – mówi Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.