Program Grantowy ING Banku Śląskiego jest jednym z elementów ogłoszonej w połowie 2021 Deklaracji Ekologicznej banku. Zapowiedziano w niej ponad 5 mld zł na sfinansowanie odnawialnych źródeł energii i projektów proekologicznych. Częścią tego programu jest także grant na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju z rocznym budżetem 2 mln zł.

W tym roku ING wybrało Dynamic Air Cooling

W pierwszej edycji konkursu grantowego zostały wyłonione najbardziej innowacyjne rozwiązania, które najlepiej zdaniem kapituły konkursu odpowiedziały na wyzwanie konkursu, które brzmi: „Jak zapewnić wszystkim dostęp do czystej i dostępnej energii?”

Wyboru najlepszych rozwiązań dokonała Kapituła Konkursu ING. Grupa składała się z przedstawicieli banku, świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Podczas gali finałowej konkursu, która odbyła się 27 czerwca br., nagrodę główną otrzymało DAC. 400 tys. zł trafiło do startupu za innowacyjne urządzenie do chłodzenia, które pozwala znacząco zmniejszyć emisje CO2 z klimatyzacji.

Na miejscu drugim znalazło się rozwiązanie zgłoszone przez Panel Wiatrowy. Jego autorzy otrzymali 300 tys. zł za zgłoszenie systemu pionowych turbin wiatrowych, które nie tylko produkują czystą energię, ale mogą też pełnić funkcję ogrodzenia.

Pomysłem, który spotkał się także z dużym uznaniem kapituły było zgłoszenie Silesian Wind Generator. SWG otrzymało grant w wysokości 150 tys. zł za zaprezentowaną turbinę wiatrowa z pionową osią obrotu dla gospodarstw domowych. Dodatkowo, kapituła przyznała nagrodę specjalną o wartości 150 tys. zł dla Luminos Zielona Energia. Firma została wyróżniona za panele fotowoltaiczne z sześciennych brył, które zwiększają efektywność produkcji energii z promieni słonecznych.

– W pierwszej edycji Programu Grantowego, aż 197 start-upów i młodych naukowców odpowiedziało na nasze wyzwanie. Bank ING poszukiwał rozwiązań, które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej, i pomogą w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Tak duży odzew i zainteresowanie potwierdzają, że wspólnymi siłami chcemy jeszcze lepiej zadbać o środowisko. Jesienią uruchomimy drugą edycję programu, a już teraz pracujemy nad kolejnym wyzwaniem. – powiedziała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.