Program Innovation Hub rozpoczął działalność 5 stycznia 2017 roku. W jego ramach nadzorca prowadzi dialog z podmiotami z sektora fintech, udzielając im odpowiedzi na pytania z zakresu prawno-regulacyjnego. Powołanie Innovation Hub było odpowiedzią na bariery zgłoszone przez przedstawicieli rynku – jako jedną z głównych barier wskazano właśnie niepewność w sferze regulacji.

Jak radzi sobie Innovation Hub KNF?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez UKNF od 5 stycznia do końca I półrocza do Innovation Hub zgłosiło się 35 podmiotów – głównie z obszarów związanych z usługami płatniczymi, robodoradztwem, croudfundingiem, kryptowalutami, ICO. Niestety nadzorca nie podaje nazw fintechów, które zgłosiły się do programu.

Wśród wymienionych firm mają być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne. Do tej grupy można zaliczyć początkujące podmioty, które dopiero planują rozpoczęcie działalności w Polsce oraz duże instytucje, które kontaktują się z nadzorem w sprawie nowych produktów wprowadzanych na rynek.

Docelowo stanowisko wydane w ramach Programu Innovation Hub ma być wiążące dla Komisji, ale na razie funkcjonuje na zasadzie konsultacji. Warto przypomnieć, że rozwijanie Innovation Hub ma być jednym z głównych celów Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, na czele którego stoi Artur Granicki. Więcej na temat działalności IH, jak i departamentu FinTech można przeczytać w rozmowie z dyrektorem Arturem Granickim.

Kolejnym ważnym elementem rozwoju polskiego fintechu ma być wprowadzenie piaskownicy regulacyjnej. Konsultacje w UKNF już trwają – 12 czerwca odbyło się spotkanie Akceleratorów zainteresowanych współpracą z nadzorem. Tematem rozmowy miały być oczekiwania, jakie Akceleratory mają względem regulacyjnej piaskownicy. Więcej na temat regulacyjnej piaskownicy można przeczytać tutaj – Promesa licencji od regulatora – no way.

Na koniec warto wrócić do kwestii kryptowalut i ICO. Podmioty z tych sektorów także zgłaszają się do Innovation Hub, do czego zachęca sam nadzorca. KNF powołał Grupę roboczą ds. blockchain, w pracach której uczestniczą także firmy operujące na rynku „walut” wirtualnych. Nadzorca stale podkreśla, że inwestycje w kryptowaluty postrzega jako ryzykowne, ale z drugiej strony chce aby podmioty obracające kryptowalutami mogły działać zgodnie z prawem.