Mowa o badaniu „IoT Signlas”, które objęło niemal 2,5 tys. decydentów biznesowych, osób odpowiedzialnych za procesy informatyczne oraz ponad 700 programistów z firm zatrudniających co najmniej 1000 pracowników w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Chinach, Francji i Wielkiej Brytanii. Pełny raport Microsoft „IoT Signals” można pobrać tutaj.

Internet Rzeczy coraz bardziej popularny w dużych przedsiębiorstwach

Obecnie coraz więcej firm podłącza swoje urządzenia do chmury, tworząc nowe źródła danych. Dzięki temu, decydenci są w stanie podejmować decyzje w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, biorąc pod uwagę wdrożenia rozwiązań opartych o AI, edge computing, czy wkrótce 5G, Internet Rzeczy znacząco przyczyni się do dalszego rozwoju biznesu – komentują eksperci Microsoft.

Kluczowymi powodami do wdrożenia technologii Internetu Rzeczy okazały się optymalizacja działalności operacyjnej oraz zwiększenie efektywności zatrudnionych pracowników. Oczekiwania względem IoT mają swoje przełożenie na rzeczywistość, ponieważ ponad 90% ankietowanych zauważyło zwiększoną produktywność i wydajność. Dodatkowo firmy, które już wdrożyły tę technologię, odnotowały średnio 25 procentowy zwrot z inwestycji.

Natomiast głównymi barierami dla dalszego wdrażania IoT są złożoność i wyzwania techniczne, wskazane przez 38% badanych. Prawie połowa firm, które już wdrożyły Internet Rzeczy, wskazała, że brakuje im wykwalifikowanej kadry oraz odpowiednich szkoleń. Pewną barierą mogą być także wspomniane obawy przedsiębiorców – ponieważ aż 97% ankietowanych obawia się bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań.

Microsoft przytacza dwa przykłady wdrożeń IoT w oparciu o chmurę Microsoft Azure – chodzi o takie firmy jak Starbucks i Electrolux. Ten pierwszy korzysta z Azure Sphere do bezpiecznego agregowania danych, takich jak rodzaj wykorzystywanych ziaren, temperatura kawy czy jakość stosowanej wody. Dodatkowo, dzięki bezpiecznemu podłączeniu inteligentnych urządzeń do chmury, Starbucks jest w stanie na bieżąco identyfikować usterki.

Z kolei Electrolux opierając swój oczyszczacz powietrza na chmurze Azure, zyskał możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym informacji o jakości powietrza, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia. Dodatkowo, monitoruje wykorzystanie filtrów, ostrzegając użytkowników o potrzebie ich wymiany, a także jest w stanie nauczyć się codziennych wzorców, dzięki czemu urządzenie może się wyłączyć, gdy w domu nikt nie przebywa.