Kontrakt obejmuje subskrypcję na oprogramowanie ActuAI oraz usługi wdrożeniowe dostarczane przez Quantee. Dzięki implementacji ActuAI InterRisk będzie w stanie opracować bardziej precyzyjne modele ryzyka, przeprowadzić proces optymalizacji cenowej, a także z łatwością wdrażać nowe taryfy.

InterRisk nawiązuje współpracę z fintechem Quantee

Quantee jest firmą, która dostarcza rozwiązanie do dynamicznej wyceny produktów ubezpieczeniowych, faktycznie wykorzystujące sztuczną inteligencję – ActuAI. Pozwala ono firmom ubezpieczeniowym budować i wdrażać bardziej konkurencyjną wycenę produktów w czasie nawet do 10x krótszym niż obecnie i zarządzać nią w czasie rzeczywistym.

Firma posiada siedzibę w Warszawie, ale działa międzynarodowo i obsługuje klientów z kilku europejskich krajów. Na początku bieżącego roku Quantee pozyskało 4 mln złotych na rozwój swoich produktów.

– Wycena produktów jest jednym z kluczowych czynników wpływających na pozycję konkurencyjną firm ubezpieczeniowych. Umiejętność dostarczania lepszej, bardziej spersonalizowanej i precyzyjnej ceny jest istotnym wyróżnikiem. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie oprogramowania ActuAI.”, komentuje Włodzimierz Wasiak, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w InterRisk.