Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 31 proc., o 3 p.p. mniej niż w całym ubiegłym roku. Inwestorzy indywidualni, w drugiej połowie 2017 r., wygenerowali 14 proc. obrotów, co w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. dało 1 p.p. wzrostu w udziale tej grupy w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW.

W II półroczu 2017 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 37 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (28 proc.), na trzecim otwarte fundusze emerytalne (14 proc.).

Czytaj także: Współpraca dużych przedsiębiorstw i startupów. Obecny model chyba nie działa

Inwestycje na NewConnect

Na rynku NewConnect niezmiennie wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w 2017 r. odpowiadali za 76 proc. obrotów. Ich udział wzrósł o 3 p.p. wobec 2016 r. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 8 proc. obrotów, a instytucje wygenerowały w tym okresie 16 proc. obrotów- o 3 p.p. mniej niż w całym ubiegłym roku.

W II półroczu 2017 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 56 proc. obrotów akcjami (wzrost z 31 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku). Aktywnymi inwestorami na NewConnect byli też animatorzy (którzy zwiększyli swój udział o 5 p.p. rdr do 15 proc.) oraz firmy (10 proc. obrotów).

Czytaj także: BLIK dostępny w Żabce i Freshmarkecie

Rynek Instrumentów Pochodnych

W 2017 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również dominującą rolę na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 51 proc. a opcjami – 46 proc. w całym 2017 r. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 p.p. na kontraktach i aż o 13 p.p. na opcjach.

Inwestorzy instytucjonalni zmniejszyli swój udział w obrotach kontraktami terminowymi i opcjami odpowiednio o 6 i 8 p.p., osiągając 30 proc. i 25 proc. łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami. W II półroczu 2017 r. animatorzy odpowiadali za 56 proc. obrotów kontraktami generowanych przez inwestorów instytucjonalnych i aż 91 proc. obrotów opcjami wśród wszystkich instytucji krajowych.

Czytaj także: GPW na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby IPO

Inwestycje na Catalyst

Udział obrotów obligacjami na rynku Catalyst jest dość stabilny od 4 lat, od kiedy ankieta obejmuje także obligacje. Przeważającą rolę utrzymują na nim krajowe instytucje – w 2017 r. ich udział wyniósł 58 proc. Inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 39 proc. obrotów, a inwestorzy zagraniczni za 3 proc.

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w 2017 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy.

Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.