Jędrzej Szymula: IRMATIQ to firma, a zarazem nazwa projektu, który można określić mianem kompleksowego narzędzia do zarządzania relacjami inwestorskimi wykorzystywanego przez prywatne Spółki. Jaki cel przyświecał Panu podczas opracowywania strategii IRMATIQ?

Jakub Niestrój: Myślę, że strategię działania IRMATIQ można określić przy użyciu trzech słów – automatyzacja, kompleksowość, prostota. Chcieliśmy skupić się przede wszystkim na dotarciu do podmiotów i decydentów, którzy potrzebują profesjonalizacji kontaktu z rozproszonym gronem inwestorów.

IRMATIQ to narzędzie SaaS stworzone z myślą o firmach prywatnych posiadających min. trzech inwestorów. Dobre relacje, transparentność i otwartość w komunikacji to cele, które można osiągać korzystając z narzędzia IRMATIQ. Nasz zespół składa się z osób doświadczonych nie tylko w zakresie technologii informatycznych, ale także w branży inwestycyjnej. Na tym opieramy przewagę konkurencyjną firmy.

J.S..: Kompetencje, zgrany zespół i odpowiednie nastawienie to klucz do sukcesu. Proszę powiedzieć, jakie wyzwania pojawiają się w codziennej Waszej pracy?

J.N.: Może przewrotnie zacznę od problemów rynku (śmiech), które jednocześnie stanowią o wysokim zapotrzebowaniu na narzędzie takie jak IRMATIQ. Każda branża wiąże się z określoną specyfikacją, w której nie może zabraknąć wyzwań.

W obszarze relacji inwestorskich możemy do nich zaliczyć m.in. niski poziom digitalizacji obsługi inwestorów w spółkach prywatnych, brak odpowiednich zabezpieczeń przestrzeni dedykowanych do przechowywania wrażliwych danych i dokumentów, rosnący wolumen i wartość inwestycji prywatnych oraz trudność w komunikacji z rozproszoną grupą inwestorów. Wyzwania, które pojawiają się na co dzień i z którymi według mnie, na razie nie przegraliśmy bitew, to zapewnienie efektywności komunikacji oraz dążenie do jej optymalizacji.

J.S.: Co jest wartościowe dla Waszych Klientów z poziomu innowacyjnego działania?

J.N.: Firmy korzystające z naszych usług mogą liczyć na bezpieczeństwo wrażliwych danych, digitalizację obsługi swoich inwestorów oraz oszczędność czasu w komunikacji z nimi, uproszczenie i cyfryzację obiegu dokumentów, a także usprawnienie i przyspieszenie procesu obsługi inwestycji. Myślę, że to czynniki które sprawiają, że Klient, dla którego ważne jest sprofesjonalizowanie komunikacji z inwestorami wybierze IRMATIQ.

J.S.: Zaufanie jest niezwykle istotnym aspektem. Jakie funkcje można przypisać narzędziu, jakim jest IRMATIQ?

J.N.: Nasze usługi są skierowane przede wszystkim do spółek akcyjnych, po equity crowdfundingu, spółek po emisjach prywatnych, grup inwestorskich, emitentów pożyczek i spółek niepublicznych, dlatego też skupiamy się na kilku najbardziej znaczących dla naszych klientów funkcjach.

IRMATIQ stawia przede wszystkim na dostęp do intuicyjnego IRM/CRM wspomagającego współpracę z inwestorami, konta inwestora oraz modułu funkcji. Oferuje również rozwiązania pozwalające na kompleksowe zarządzanie dokumentacją. Narzędzie umożliwia także organizację i zarządzanie webinarami oraz nieustanne rozbudowywanie bazy wiedzy.

IRMATIQ

J.S.: Moje kolejne pytanie dotyczy rynków inwestycyjnych. Jakie są te IRMATIQ?

J.N.: Warto spojrzeć na statystyki – mówią same za siebie. Do tej pory w Europie przeprowadzono 20 tys. kampanii crowdinvestingowych. W tym właśnie modelu zainwestowano w 2020 roku w Europie aż 2 mld USD, a CAGR (Compound Annual Growth Rate – Skumulowany Roczny Wskaźnik Wzrostu) do 2025 wynosi 11,1%.

W samym 2020 roku dokonano w Europie 16 585 emisji długu, z czego 2646 pochodziło od przedsiębiorstw niefinansowych. Na rynku Real Estate w 2021 w Europie doszło do blisko 6000 transakcji prywatnych transakcji na kwotę bagatela 28,2 mld USD.

J.S.: Niesamowite! Proszę powiedzieć, jaką ma Pan wizję IRMATIQ oraz jak działania zespołu przekładają się na Państwa rozumienie big picture?

J.N.: Stawiamy na nieustanny rozwój w modelu continuous improvement, budowę marki oraz ciągłe precyzowanie naszej strategii marketingowej. Kluczem do sukcesu jest według mnie optymalnie dobrany i zaangażowany zespół, który doskonale się rozumie.

To przejawia się zarówno na poziomie koncepcji jak i operacji. Zespół współtworzy wizję rozwoju, ale też potrafi efektywnie działać w sprawach codziennych – jedna osoba rozpoczyna zdanie, a druga je kończy – to recepta na ciekawe pomysły i nieszablonowe rozwiązania.

J.S..: W pełni się zgadzam. Na kiedy zaplanowana jest komercjalizacja i pierwsza wersja produktu, którą będą mogli testować Klienci?

J.N.: Prace programistyczne rozpoczęliśmy w kwietniu. Obecnie jesteśmy na końcowym etapie precyzowania specyfikacji technicznej. Projekt chcemy wdrożyć w życie jeszcze w sierpniu tego roku i dotrzeć do potencjalnie największej liczby klientów, dlatego też rozpoczynamy sprecyzowane rozmowy i badania potrzeb podmiotów i decydentów w ramach grupy docelowej.

W kolejnych krokach planujemy rozszerzyć funkcjonalności narzędzia o kolejne przydatne moduły – m.in. moduły fundraisingowe oraz emisji prywatnych. Nasi użytkownicy będą mogli w ten sposób wykorzystać IRMATIQ do wsparcia procesu pozyskiwania kapitału.

J.S..: Czy pracujecie już Państwo nad biznesową stroną produktu?

J.N.: Oczywiście, od tego zaczęliśmy. Prace programistyczne stanowią w dużej mierze odpowiedź na potrzeby biznesowe zidentyfikowane podczas badań przeprowadzonych w Polsce i zagranicą w grupach docelowych. Rozmawiamy z użytkownikami, aktywnie angażujemy ich w projektowanie funkcji, które będą odpowiadały potrzebom klientów. Prezentujemy makiety aplikacji. Działamy marketingowo i biznesowo. Naszym celem jest pozyskanie pierwszych 10 klientów jeszcze w III kwartale tego roku.

Jakub Niestrój jest partnerem zarządzającym Funduszem AVERTON STERLING ASI oraz głównym udziałowcem oraz prezesem zarządu IRMATIQ sp. z o.o. CEO omawianego dziś konceptu to zarówno menedżer jak i inwestor z międzynarodowym doświadczeniem. Do tej pory działał głównie w obszarze konsultingu i rozwoju biznesu, ale jak łatwo zauważyć, świetnie radzi sobie także w świecie mediów.