Z raportu Czytelnik dowie się czym jest sieć 5G (bardzo przystępna historia rozwoju technologii komunikacyjnych), czym różni się od poprzednich generacji oraz jak działa? Ponadto autorzy raportu wskazują, dlaczego jest to rewolucyjna innowacja? Łączność bezprzewodowa jest dzisiaj kluczowa, pandemia jest z resztą najlepszym tego dowodem – spotkania, lekcje w szkołach, wymiana informacji, praca zdalna – to wszystko ma miejsce online, a dzięki technologii 5G liczba podłączonych urządzeń do sieci może wynieść nawet 1 mln na kilometr kwadratowy.

To oczywiście oznacza większą przepustowość, ale też wpłynie na rozwój innowacji, w tym internetu rzeczy (IoT) i tzw. przemysłu 4.0, czyli fabryk wyposażonych w autonomiczne maszyny, częściowo także same zarządzające poziomem produkcji i zamówień.

Wd szacunkuów Ericsson do 2025 roku liczba abonentów korzystających z sieci 5G wyniesie do 2,6 mld osób i będzie generować 45% całkowitego mobilnego ruchu na świecie – czytamy w raporcie Fundacji Digital Poland. Co więcej, wg raportu Consumer-Lab światowy rynek konsumencki 5G może być wart 31 bln dolarów do 2030 roku.

5G Jak efektywnie zbudować sieci 5G

Strategia rozwoju 5G – proces na lata, ale decyzje trzeba podejmować już teraz

W raporcie przeczytamy także o tym na jakim etapie znajdują się wdrożenia 5G na świecie i jak to wygląda w Polsce. Na koniec grudnia 2020 roku, wg wyliczeń Global mobile Suppliers Association, w 132 krajach świata było 412 operatorów, którzy w jakimś stopniu inwestowali w technologię 5G. Spośród nich 161 ogłosiło, że wdrożyło technologię 5G zodną ze standardem 3GPP, z tego 150 operatorów uruchomiło co najmniej jedną usługę 5G.

Wdrożenie 5G to proces złożony, kosztowny i wieloaspektowy. Kompleksowe strategie w tym zakresie opublikowało już 13 państw UE, włączając w to strategie zarządzania częstotliwościami. A jak sprawy mają się w Polsce? Tego dowiedzieć można się pobierając raport Fundacji Digital Poland „Jak efektywnie zbudować sieci 5G z korzyścią dla całego społeczeństwa i państwa?