Rafał Tomaszewski: Dzień dobry. Na początek zapytam jaki temat poruszał Pan w trakcie panelu dyskusyjnego na Banking Forum & Insurance Forum?

Robert Zapotoczny: Brałem udział w panelu „Rynek pracy, nowe podatki i aktualne benefity pracownicze”.

R.T.: W takim razie porozmawiajmy o wyzwaniach, z którymi mierzą się obecnie pracodawcy. Jak mają radzić sobie z inflacją? W związku ze wzrostem cen pracownicy oczekują wzrostu płac.

R.Z.: Na pewno oczekiwania płacowe pracowników to duże wyzwanie dla pracodawców. Moim zdaniem, rynek podaży i popytu pracy sam powinien regulować te problemy. To, jak przedsiębiorca ma prowadzić swój biznes, jest zawsze kwestią indywidualną.

Każda firma rozwija się w swoim tempie, ma różnego rodzaju koszty i w różny sposób oddziaływają na nie poszczególne zjawiska gospodarcze.

R.T.: Jak Pana zdaniem skutecznie odpowiadać na nowe potrzeby pracownika? Jakie benefity najlepiej stosować?

R.Z.: Według mnie takie, które dają pracownikowi realną korzyść. Na przykład finansową. A takim właśnie benefitem jest PPK.

Chociaż celem gromadzenia środków w programie jest zabezpieczenie finansowe na jesień życia, to środki są dla uczestnika PPK dostępne w każdym momencie i stanowią wsparcie w szczególnych sytuacjach życiowych − poważnej choroby czy konieczności zaciągnięcia kredytu np. na zakup mieszkania.

R.T.: W takim razie jak radzić sobie w sytuacji, gdy spada dostępność pracowników, a wzrastają ich koszty?

R.Z.: Na pewno należy zadbać o tych, których już mamy na pokładzie i odpowiednio dobierać ofertę benefitów. Mam tu na myśli również aspekt kosztowy. Znów muszę odnieść się do PPK, bo ten program w firmie może stanowić narzędzie motywacyjne i argument rekrutacyjny – jest on także optymalny pod względem kosztów.

Wpłaty do programu PPK są zwolnione ze składek ZUS, a wydatki na realizację obowiązków ustawowych stanowią koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

R.T.: A jak w tym wszystkim może pomóc technologia?

R.Z.: Jeśli chodzi o benefit jakim jest PPK, to jego wartość pracownicy mogą w łatwy sposób sprawdzić w nowym serwisie MojePPK. Do serwisu można zalogować się poprzez profil zaufany.

Serwis MojePPK to portal informujący uczestników PPK o wartości środków zgromadzonych przez nich w programie. Po zalogowaniu pracownik uzyskuje dostęp do danych o łącznych środkach zgromadzonych przez niego w programie, a także do szczegółowych informacji o jego rachunkach PPK – w tym o wpłatach, które sfinansował mu pracodawca. Trzeba pamiętać, że benefit tylko wtedy będzie atrakcyjny dla pracownika, kiedy on sam będzie oceniał go jako wartościowy.

R.T.: Dziękuję za rozmowę.

R.Z.: Dziękuję.

Z Robertem Zapotocznym, prezesem zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, rozmawiał Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu Fintek.pl.