Linia kredytowa, leasing oraz kredyt bankowy to instrumenty finansowe, które w ostatnich latach były najczęściej wybierane przez małe i średnie firmy w 27 krajach UE. Pozycja leasingu pozostawała stabilna w latach 2015-2020, a w ostatnim roku zyskała, podczas gdy znaczenie linii kredytowej lub kredytu w rachunku bieżącym i kredytów bankowych traciło od 2015 r. Takie wnioski płyną z badania SAFE realizowanego na próbie 16 tys. europejskich firm¹.

W pandemii dotacje zyskują na znaczeniu

W Polsce 62% przedsiębiorców z segmentu MŚP uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania działalności. Na drugim miejscu znalazła się linia kredytowa, która jest ważna dla połowy badanych firm MŚP (52%), podczas gdy na trzecim miejscu wskazywane były dotacje (42%). Leasing zajmuje w Polsce najwyższą lokatę od 5 lat, natomiast znaczenie dotacji zyskało w momencie pojawienia się pandemii COVID-19 w 2020 r. Badanie było prowadzone we wrześniu i październiku 2021 r., czyli w miesiącach, w których komunikowano zmiany podatkowe w zakresie prywatnego wykupu aktywa po okresie leasingu.

– Branża leasingowa wspiera inwestycje firm z segmentu MŚP, które dopowiadają za blisko 50% polskiego PKB. Jednocześnie są one największym odbiorcą usług leasingowych. Dziś coraz większego znaczenia nabierają inwestycje spełniające postulaty klimatyczne i prowadzące do transformacji energetycznej gospodarki. Sektor leasingowy aktywnie wspiera tworzenie i realizację programów oferujących dopłaty do ekologicznych rozwiązań. Dobrymi przykładami mogą być program dopłat do pojazdów elektrycznych „Mój elektryk” na lata 2021-2026 czy PolSEFF z lat 2011-2014, czyli program wspierający inwestycje w urządzenia, poprawiające efektywność energetyczną z listy LEME – mówi Tomasz Sudaj, Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu.

– Leasingodawcy już dziś finansują instalacje fotowoltaiczne, ładowarki do samochodów elektrycznych czy pojazdy ciężarowe, napędzane gazem i energią elektryczną. Niedługo na większą skalę będą finansować pompy ciepła czy magazyny energii. Jako branża jesteśmy gotowi do rozmów na temat kolejnych programów dopłat, angażujących zewnętrzne instrumenty finansowe, takie jak leasing – podkreśla Tomasz Sudaj.

Na co polskie firmy przeznaczają pozyskane środki?

Wyniki badania zrealizowanego przez Komisję Europejską pokazują, że polskie firmy pozyskane finansowanie przeznaczały na zapasy i kapitał obrotowy (40% wskazań firm) oraz na inwestycje w różne aktywa (36 proc. polskich firm). 23% badanych firm zewnętrznym kapitałem sfinansowało rekrutacje i szkolenia pracowników oraz refinansowało lub spłacało zobowiązania. W badanej grupie firm, tylko 13 proc. postanowiło rozwinąć nowe produkty i usługi.

W przypadku europejskich firm (średnia EU27) na pierwszym miejscu znalazły się zapasy i kapitał obrotowy oraz inwestycje w różne aktywa (38% deklaracji), a na kolejnych: procesy rekrutacyjno- szkoleniowe (22%) czy rozwijanie nowych produktów i usług (20%).

– Polskie firmy, podobnie jak firmy z innych krajów UE, przeznaczają pozyskane środki na sfinansowanie pojazdów, maszyn i innych środków trwałych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Porównując wyniki rodzimych przedsiębiorców z wynikami płynącymi z poszczególnych rynków UE widzimy, że dwa razy więcej firm z takich krajów jak: Niemcy, Finlandia czy Austria (odpowiednio 27, 29 i 32% wskazań) rozwija nowe produkty i usługi. Uważam, że jest to coraz ważniejszy kierunek także dla polskich firmy, które na co dzień konkurują na europejskich rynkach – komentuje Tomasz Sudaj, Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu.

1. ZPL za Komisja Europejska, Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), 2021.