The future of regulation: AI for consumer good – przemówienie na ten temat wygłosił Christopher Woolard z brytyjskiego nadzoru finansowego podczas konferencji AI etyka na rynku finansowym. Przemówienie dostępne jest tutaj.

Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym to fakt

Technologie oparte o sztuczną inteligencją są coraz powszechniej stosowane w sektorze finansowym. Jednym z kluczowych obszarów zastosowania AI jest analityka kredytowa i weryfikacja konsumenta. W niedalekiej przyszłości, również w Polsce, większość decyzji o przyznaniu kredytu będzie wydawana przez programy AI. Wielu ludzi może nie być na to gotowych, szczególnie gdy okaże się, że program uznał ich za niezdolnych do spłaty zobowiązań.

– Musimy umieć wskazać przyczyny odmowy konsumentowi, który starał się o kredyt hipoteczny lub polisę na życie. Uważać na to, by proste wyjaśnienia nie stały się tak abstrakcyjne, że przestaną mieć znaczenie, jak w przypadku często stosowanej formuły „Państwa danych używamy do celów marketingowych” – powiedział Christopher Woolard z FCA.

Wyzwanie polega na tym, że procedura wyjaśnienie przyczyn odmowy, która jest zrozumiała dla konsumenta, zwykle jest produktem ubocznym tworzonej technologii, tzn. traktowana jest „po macoszemu”.

Czas na Kodeks dobrych praktyk zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze finansowym?

FCA wychodzi z założenia, że algorytmy decyzyjne muszą być zrozumiałe dla konsumentów, ale wciąż trwa spór w jakim zakresie. W rozwiązaniu tego dylematy pomóc mają eksperci z Instytutu Alana Turinga. Pierwsze wnioski z badania mają być upublicznione na początku 2020 roku.

– Na wiele pytań nie możemy uzyskać odpowiedzi samodzielnie. Konsekwencje byłyby zbyt poważne, ale jako regulator jednego z największych centr finansowych na świecie uważamy, że mamy kluczową rolę do odegrania. Nie unikamy odpowiedzialności, przyjrzymy się faktom i spróbujemy ukształtować spójne podejście do sztucznej inteligencji, które przyniesie korzyści konsumentom, którym system finansowy ma służyć – powiedział Christopher Woolard.