Dla współczesnego użytkownika Internetu sieć bezprzewodowa jest dobrem podstawowym, podobnie jak woda czy prąd. Zdaniem polskich internautów, którzy wzięli udział w badaniu Cisco z okazji 30-lecia powstania usługi sieciowej www, Internet jest ważnym narzędziem rozwoju. Ponadto 79% respondentów uważa, że umożliwia on zdobywanie nowych umiejętności, a 70% twierdzi, że pozwala pracować na nowe sposoby.

Wi-Fi 6, czyli co nas czeka w przyszłości

Wi-Fi zaoferowało niespotykaną dotąd swobodę, co przyczyniło się do obniżenia kosztów i dało zupełnie nowe możliwości – nie tylko przeciętnemu Kowalskiemu, ale także przedstawicielom biznesu. Dziś użytkownicy mają do dyspozycji nowy standard Wi-Fi 6.

W firmach, sieć bezprzewodowa daje możliwość przemieszczania się po biurze i korzystania z zasobów z dowolnego miejsca, co zwiększa swobodę pracy. Przetwarzanie informacji zbieranych przez inteligentne urządzenia pozwala natomiast zoptymalizować prowadzone działania. Te informacje pozwalają zarządcom centrów handlowych czy dużych obiektów publicznych badać wzorce poruszania się klientów po ich obiekcie w ciągu danego dnia czy konkretnej imprezy masowej i na tej podstawie optymalizować ich obsługę.

Już niebawem, ponad połowa ruchu w Internecie będzie się odbywać za pośrednictwem Wi-Fi.  Jak wynika z raportu Cisco Mobile Visual Networking Index (MVNI), w 2022 roku przewodowy ruch IP będzie stanowił jedynie 29% całości, podczas gdy Wi-Fi aż 51%. Za pozostałe 20% będą odpowiadały połączenia mobilne.

Najnowszy standard sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 został stworzony w oparciu o te same innowacje bezprzewodowe co technologia 5G. Wykorzystuje standard OFDMA, który pozwala na jednoczesną transmisję wielu strumieni danych. Jak podaje cytowane wcześniej badanie Cisco MVNI, do 2022 r. na rynku znajdzie się w sumie ponad 12 miliardów urządzeń mobilnych i połączeń w technologii Internetu Rzeczy. Ogromne znaczenie będzie miała także mobilność, a pracownicy będą coraz bardziej zależni od rozwiązań bezprzewodowych i wrażliwi na choćby najmniejsze opóźnienia w transmisji. W pokonaniu tych wyzwań powinno pomóc Wi-Fi 6, które zapewnia nawet o 400% większą przepustowość sieci.