W trakcie tegorocznego Kongresu Pośrednictwa Finansowego, Tymon Zastrzeżyński uczestniczył w dyskusji na temat pośrednictwa kredytu konsumenckiego. W ramach panelu debatowano m.in. nad przyszłością rynku kredytowego oraz nowych regulacjach.

Przyszłość branży w cieniu tzw. ustawy antylichwiarskiej

Niedawno Prezydent RP podpisał tzw. ustawę antylichwiarską. Nowe regulacje wzbudzają niepokój w branży pożyczkowej. Obawy skupiają się głównie wokół zmiany, która zakłada obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów.

Zdaniem Tymona Zastrzeżyńskiego, mniejsza marżowość wymusi ograniczenie oferty pożyczek, szczególnie tej wiążącej się z większym ryzykiem niewypłacalności klienta. W wywiadzie pada odpowiedź na pytanie, co to oznacza dla firm pośredniczących w sprzedaży kredytów.

Z rozmowy można dowiedzieć się także co wchodzi w skład multiproduktowości, którą oferują pośrednicy kredytów konsumenckich. Kilka słów zostało poświęconych również kartom kredytowym, które nie są tylko domeną banków, ale coraz częściej można je znaleźć w ofercie firm pożyczkowych.

Rozmowa jest dostępna na YouTube: