Rozmowa odbyła się podczas VII edycji Gali Loan Magazine Awards. Tymon Zastrzeżyński podkreślił, że wydarzenie to jest przede wszystkim dorocznym spotkaniem branży pożyczkowej. To okazja dla jej przedstawicieli do rozmowy oraz wymiany doświadczeń.

Rok 2021 przyniósł odbicie na rynku pożyczek

— Dzięki poluzowaniu limitów pożyczkowych firmy mogły obsłużyć większą ilość klientów. My jako pośrednik widzimy wzrost zarówno w akceptowaniu wniosków, jak i ilości udzielanych pożyczek — mówi Tymon Zastrzeżyński, co-founder Loando.

Limit, o którym wspomina współzałożyciel Loando odnosi się do kosztów pozaodsetkowych. Do końca czerwca 2021 roku zgodnie z postanowieniami tzw. tarczy antykryzysowej obowiązywało obniżenie górnego progu limitu. W efekcie instytucjom pożyczkowym trudniej było wystosować rentowną ofertę.

Warto podkreślić, że projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej, nad którą pracuje Sejm, zakłada ponowne obniżenie wspomnianego limitu. Eksperci ostrzegają, że jego restrykcyjne ograniczenie w praktyce doprowadzi do zmniejszenia liczby ofert dostępnych na rynku pożyczek konsumenckich. Więcej na temat planowanych zmian w przepisach można przeczytać w tekście poświęconym nowelizacji ustawy antylichwiarskiej.

Rozmowa z Tymonem Zastrzeżyńskim jest dostępna na YouTube: