Igor Zacharjasz, który w środkowoeuropejskim zespole Visa odpowiada za produkty cyfrowe i innowacje podzielił się kluczowymi wnioskami z analizy zrealizowanej przez Studio Innowacji Visa w Warszawie.  Podkreśla, że aplikacja bankowa służy konsumentom przede wszystkim do sprawdzania bieżących wydatków i zarządzania własnymi finansami. Według raportu Visa często lub bardzo często robi to 69% użytkowników. 61% respondentów badania oceniło, że dzięki aplikacji wie, co się dzieje z ich pieniędzmi.

Aplikacja może być podstawowym sposobem na kontakt z bankiem

– Dla wielu użytkowników mobilna aplikacja jest podstawowym sposobem na kontakt z bankiem. Serwis internetowy banku czy oddział stają się miejscami odwiedzanymi jedynie z konieczności. Jednocześnie aplikacja bankowa jest tylko jedną z wielu aplikacji codziennego użytku – mówi Igor Zacharjasz.

– Oznacza to, że dbałość o wygląd i nowoczesne rozwiązania wyróżniające aplikację to nie luksus a konieczność (…). Klienci chcą mniej klikania i zapamiętywania. Oczekują, że aplikacja sama będzie generowała kluczowe informacje o stanie finansów i nadchodzących płatnościach – dodaje.

Prostota, procesy automatyzujące i edukacja

Igor Zacharjasz podkreśla, że aplikacja powinna prowadzić użytkownika za rękę. Jako przykład podaje sytuację z badań jakościowych, gdy badani wielokrotnie dowiadywali się od prowadzących badanie, że rozwiązania, które chcieliby zobaczyć w aplikacji już tam są, tylko nigdy ich nie znaleźli. Dlatego w jego opinii aplikacja powinna wspierać użytkowników w odkrywaniu jej możliwości.

W rozmowie pojawia się też wątek znaczenia przejrzystości i intuicyjności, a także sprawności technicznej – aplikacja nie może się wieszać w krytycznym momencie. Jak podkreśla Igor Zacharjasz, klienci chcą mniej klikania i zapamiętywania. Oczekują, że aplikacja sama będzie generowała kluczowe informacje o stanie finansów i nadchodzących płatnościach. Wszystko to, w połączeniu z edukacją konsumenta poprzez aplikację składa się na jej niezwykle istotną cechę – powinna ona dawać poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy do lektury całego wywiadu dostępnego na blogu Visa.