Wywiad odbył się przy okazji 11. FinTech & 10. InsurTech Digital Congress. Maciej Gołaś był jednym z prelegentów kongresu. Brał on udział w panelu dyskusyjnym na temat priorytetyzacji rynku ubezpieczeń. W debacie poruszono m.in. kwestię roli technologii i rozwiązań cyfrowych w szerszym adresowania potrzeb klientów.

Trendy obowiązujące w sektorze ubezpieczeń

Według Maciej Gołasia bardzo mocnym trendem jest usprawnianie i cyfryzacja procesów wewnętrznych, która ma przekładać się na wartość dodatnią dla klienta. Za przykład może posłużyć wykorzystywanie sztucznej inteligencji w procesach likwidacji szkód. Niedawno PZU udostępnił nowe rozwiązanie AI służące do wyceny szkód komunikacyjnych.

W rozmowie pojawił się także wątek rosnącego znaczenia insurtechów. Podmioty tego typu mają zyskiwać wraz z rozwijaniem przez ubezpieczycieli cyfrowych ekosystemów. W ramach współpracy z ubezpieczycielami wkładem insurtechów mogą być np. koncepcje technologiczne.

Rozmowa z Maciejem Gołasiem jest dostępna na YouTube: