15 czerwca Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, oraz niektórych innych ustaw. Tym samym posłowie dali zielone światło dla stworzenia Węzła Krajowego. To rozwiązanie techniczne, które umożliwi potwierdzanie tożsamości obywateli korzystających z publicznych usług online. Za przyjęciem ustawy głosowało 257 posłów, 158 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosów.

Sejm przyjął tzw. „ustawę węzłową”. Jeden login do e-usług administracji

Tzw. „ustawa węzłowa” ma zapewnić obywatelom – poprzez Węzeł Krajowy – wygodny dostęp do portali publicznych i e-usług świadczonych przez administrację. Wszystko za pomocą jednego – a nie jak dotychczas – wielu loginów i haseł. Dostęp do portali usługowych w myśl przyjętych przepisów ma być możliwie prosty i szybki, ale przede wszystkim bezpieczny.

Węzeł Krajowy będzie także punktem styku z Węzłem Transgranicznym, który pozwoli obywatelom Unii Europejskiej transgraniczne potwierdzanie swojej tożsamości w usługach online.

Ustawa daje podstawę funkcjonowania dla „mDokumentów”, czyli rządowej aplikacji do przechowywania dokumentów na smartfonach. Dzięki niej Obywatele będą mogli potwierdzać swoje uprawnienia. Aplikacja będzie bezpłatna i dobrowolna. Przykładem „mDokumentu” może być elektroniczna legitymacja szkolna lub karta miejska – m-dokument wystarczy okazać na ekranie urządzenia mobilnego – np. konduktorowi, urzędnikowi.

Ministerstwo Cyfryzacji/RT