26 kwietnia projekt nowelizacji został przyjęty przez Radę Ministrów. Nowe przepisy mają wprowadzić Krajowy schemat identyfikacji elektronicznej. Link do projektu można znaleźć tutaj.

Jeden login i mDokumenty – Sejm pracuje nad ustawą

Usługę ma wspierać specjalny węzeł komunikacji (węzeł krajowy), dlatego potocznie projekt nazywa się „ustawą węzłową”. Tożsamość będzie można potwierdzić na przykład poprzez profil zaufany, albo w inny sposób wybrany przez daną stronę internetową – może to być logowanie przez bankowość elektroniczną, wprowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Dzięki nowym przepisom tym samym identyfikatorem będzie można się zalogować zarówno na konto bankowe, jaki i do urzędu i usługi prywatnej – na przykład sklepu internetowego. Bezpieczna wymiana danych będzie realizowana w ramach wspomnianego węzła komunikacji. Ustawa ma na celu przede wszystkim popularyzację usług elektronicznych wśród obywateli.

Minister cyfryzacji, zapewniający funkcjonowanie węzła krajowego, będzie wydawał w decyzji administracyjnej zgodę na przyłączenie do niego tylko takich systemów identyfikacji elektronicznej, które spełniają wymagania dla określonych poziomów bezpieczeństwa, analogicznych do ustalonych w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia eIDAS. Spełnienie tych wymagań będzie musiało być odpowiednio udokumentowane. Minister będzie kontrolował spełnianie tych wymagań – podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Nowelizacja ma ułatwić także wypełnianie formularzy na stronach administracji publicznej. Wystarczy, że użytkownik wyrazi zgodę na przekazywanie takich danych pomiędzy urzędami i zostaną one automatycznie zaciągnięte – także wszelkiego rodzaju zaświadczenia i dokumenty.

Ustawa wprowadziła także podstawę prawną dla funkcjonowania mDokumentów, czyli bezpłatnej mobilnej aplikacji publicznej. Dzięki niej nie będziemy musieli nosić przy sobie dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego, lub polisy OC. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Zielone światło dla mDokumentów.