E-Urząd Skarbowy będzie dedykowany 5 grupom klientów: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Zapewni im pakiet usług online umożliwiających załatwianie spraw podatkowych, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT oraz wygodne komunikowanie się z organami KAS. Będzie również gwarantował pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można zrealizować obowiązki podatkowe, w tym zapłatę podatku – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

E-Urząd Skarbowy – jak to działa?

Serwis e-Urząd Skarbowy jest realizowany w ramach projektu, którego założeniem jest rozwój katalogu e-usług KAS z wykorzystaniem zasobów informacyjnych i kanałów komunikacji resortu finansów. Jednym z celów e-US jest podniesienie poziomu wsparcia informatycznego dla obsługi klientów KAS, w tym automatyzacja załatwiania spraw. Projekt został uruchomiony w połowie 2019 r. i będzie realizowany etapami, do września 2022 r. W tym czasie użytkownikom serwisu będą udostępniane kolejne usługi.

Osoba uwierzytelniona (zalogowana) w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji podatkowych, które jej dotyczą oraz spraw innych podatników, do których uzyskała upoważnienie. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS, co przyśpieszy załatwienie spraw podatkowych przez podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy.

Projekt ustawy dotyczący wdrożenia e-Urzędu Skarbowego

Dla automatyzacji załatwiania spraw i wdrożenia e-Urzędu Skarbowego niezbędne jest wprowadzenie zmian w ustawach, które regulują załatwianie spraw przez organy KAS. Dlatego przygotowany projekt zmienia:

  • Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawę o notariacie,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • Ordynację podatkową,
  • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • Kodeks karny skarbowy,
  • ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ustawę o komornikach sądowych,
  • ustawę o doręczeniach elektronicznych.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową zostanie teraz skierowany do dalszych prac.