Trzeba pamiętać, że jest to rozporządzenie, zatem zostanie zaimplementowane do prawa krajowego automatycznie, bez konieczności wdrażania ustawy implementującej – nie tak jak w przypadku PSD2.

Z punktu widzenia przedsiębiorców przygotowanie osobnej ustawy przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji jest na pewno dobrą informacją – pozwoli to lepiej zapoznać się z nowymi przepisami. Ustawa została obecnie skierowana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Link do projektu w RCL dostępny jest tutaj.

RODO to nie tylko kary

Na razie wciąż jest dużo pytań, a mało odpowiedzi, ale resort cyfryzacji stale zapewnia, że wysokie kary przewidziane w ustawie to ostateczność. Te słowa potwierdza między innymi Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Kawecki w swoim poście na Linkedinie wzywa, aby nie komunikować RODO tylko od strony kar. Reforma danych osobowych nie jest przecież o karach, a takie strasznie ma wywoływać bardzo negatywny skutek. Warto powołać się na informacje udostępnione przez Komisję Europejską pod tym linkiem.

Komisja przedstawiła kolejność środków prawnych, które przysługują nadzorcom – kary finansowe są środkiem ostatnim. Kawecki przedstawia także dwa bardzo rzadko cytowane motywy z rozporządzenia:

  • motyw 129 „każdy środek powinien być odpowiedni, niezbędny i proporcjonalny, aby zapewnić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia”,
  • motyw 148 „jeżeli naruszenie jest niewielkie lub jeżeli grożąca kara pieniężna stanowiłaby dla osoby fizycznej nieproporcjonalne obciążenie, można zamiast tego udzielić upomnienia. Powinno się jednak zwrócić należytą uwagę na charakter, wagę oraz czas trwania naruszenia”.

Powyższe informacje powinny być pokrzepiające dla przedsiębiorców. Nie zmienia to faktu, że RODO wymaga od nich zmiany myślenia o danych osobowych. Faktem jest też, że wielu przedsiębiorców wciąż nie jest odpowiednio przygotowanych na wejście w życie rozporządzenia.

Na rynku działa sporo kancelarii prawnych, które oferują przygotowanie firmy na zmiany związanie z RODO. Trzeba być jednak ostrożnym, ponieważ na razie niewiele wiadomo o nowych przepisach.

Z tego co widać na chwilę obecną, RODO będzie miało wpływ na koszty prowadzenia firmy. Nie powinno to jednak nikogo dziwić.  Dane osobowe stały się zasobem, więc logiczne jest uregulowanie tego jak korzystamy z ich posiadania. Szczególnie, że właścicielem tych zasobów jest człowiek.