Z wspomnianego opracowania wynika, że z bankowości internetowej korzysta 70% Polaków, natomiast już 45% używa do “bankowania” aplikacji mobilnej. Podstawowymi operacjami wykonywanymi przez ankietowanych w kanałach mobilnych jest sprawdzenie stanu rachunku (95 proc.) oraz realizacja przelewów (91 proc.). Czterech na dziesięciu użytkowników aplikacji bankowej kupuje za jej pomocą bilet komunikacji miejskiej, a co piąty opłaca miejsce parkingowe. Natomiast więcej niż co dziesiąty składa przez telefon wniosek o pożyczkę.

Polacy coraz bardziej mobilni

AB - Korzystanie z bankowości mobilnej

Pomimo że bankowość elektroniczna cieszy się coraz większą popularnością, to część z nas się do niej jeszcze nie przekonała. Jak wynika z badania, blisko co czwarty Polak korzystający z usług finansowych w ogóle nie korzysta z kanałów cyfrowych. W tej grupie osób, prawie 30 proc. jako główną barierę wskazuje kwestię bezpieczeństwa. Najczęściej taka obawa towarzyszy respondentom w wieku 25-34 lata (42 proc.).

To jednak nie jedyna przeszkoda, o której wspominają uczestnicy. Co piąty odpowiedział, że problemem jest przede wszystkim brak wiedzy na temat możliwości, jakie daje bankowość internetowa. Istotnym ograniczeniem jest również brak odpowiedniego sprzętu. Co dziesiąty badany deklaruje, że nie posiada komputera, smartfona lub tabletu, na którym mógłby bankować.

Badanie zlecone przez Alior Bank opisuje także zwyczaje zakupowe Polaków w Internecie. Okazuje się, że konsumenci płacą przelewem równie chętnie jak gotówką. Takie sposoby płatności jak płatność gotówką za pobraniem, zwykły przelew oraz przelew pay-by-link zyskały po blisko 50 proc. wskazań. Kupując w sieci Polacy często też posługują się kartą – tym sposobem płaci 44 proc. ankietowanych. Z kolei z płatności telefonem typu BLIK korzysta na razie co piąty badany.

Jeśli chodzi o zagraniczne wyjazdy Polaków, to tutaj wciąż króluje gotówka. Poza granicami kraju z fizycznych pieniędzy korzysta ponad 60% ankietowanych. Więcej niż połowa ma jednak w pogotowiu kartę płatniczą, a 30 proc. korzysta z bankomatu. Za granicą niemal co dziesiąty Polak płaci za produkty i usługi za pomocą telefonu. Wybór nowoczesnych metod płatności częściej deklarują osoby do 34 roku życia, podczas gdy wśród osób starszych (powyżej 60 r.ż.) jest to zaledwie 1%.