Przelewy natychmiastowe umożliwiają przekazywanie pieniędzy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, w czasie liczonym w sekundach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System Express Elixir, obsługiwany przez KIR, średnio w miesiącu, rozlicza około 382 tys. komunikatów o wartości około 1,39 mld zł.

Ocena przydatności przelewów natychmiastowych

Jak pokazuje badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia znajomość przelewów natychmiastowych deklaruje 86 proc. badanych. Jedna trzecia z nich dotychczas skorzystała z tej usługi przynajmniej raz. Z badania wynika, że odsetek osób posiadających jakiekolwiek doświadczenie z przelewami natychmiastowymi rośnie wraz z wykształceniem – osoby z wykształceniem wyższym stanowią w tym zakresie 60%. Biorąc natomiast pod uwagę miejsce zamieszkania, jest on najwyższy wśród osób żyjących w miastach z liczbą mieszkańców powyżej 500 tys. – 25 proc. oraz w małych miejscowościach – do 10 tys. mieszkańców – 17 proc. Uwzględniając kryterium wieku, najwięcej osób, które chociaż raz w życiu zrealizowały przelew natychmiastowy ma od 25 do 34 lat – 30 proc. oraz od 35 do 44 lat – 27 proc.

Znajomość przelewów ekspresowych
Czytaj także:Dochody z tytułu VAT od 2008 roku. Uszczelnienie przynosi efekty

Klienci banków chcą natychmiastowo

Niemal 90 proc. osób aktywnie korzystających z bankowości internetowej uważa, że przelewy natychmiastowe to użyteczna usługa. Wśród osób, które chociaż raz skorzystały z tej usługi odsetek opinii pozytywnych wynosi 98 proc. W tej grupie respondentów, aż 78 proc. zleciło realizację tej usługi kolejny raz. Ponadto większość, bo 58 proc. użytkowników e-bankowości, którzy nie mają dostępu do przelewów natychmiastowych (lub nie wiedzą o tym, że mają), chciałoby, aby ich bank oferował tego typu rozwiązanie.

– To kolejne badanie, które potwierdza duże zapotrzebowanie na usługę przelewów natychmiastowych wśród klientów banków – mówi Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR.

– Wniosek jest prosty: banki, które chcą skutecznie konkurować na rynku płatności, powinny posiadać taką usługę w swojej ofercie – dodaje.

Ankieterzy sprawdzili również, jak rozkłada się nastawienie do przelewów natychmiastowych wśród osób nie mających do nich dostępu. Okazuje się, że chęć korzystania z usługi częściej deklarowały kobiety – 61 proc., mężczyźni – tylko w 39 proc. Najwięcej osób zainteresowanych szybkimi przelewami znalazło się w grupie wiekowej obejmującej 35-44 lat – 29 proc. Pozytywne nastawienie do tego rozwiązania ma związek również z wykształceniem badanych – im wyższe, tym więcej ankietowanych chciałoby skorzystać z przelewów natychmiastowych – 52% osób z wykształceniem wyższym i 32% ze średnim.

Czytaj także: Nowa aplikacja Banku Pekao. Poznajcie odświeżone PeoPay

Z czego wynika popularność natychmiastowych przelewów?

– Konsumenci coraz częściej doceniają użyteczność usługi pozwalającej przelewać pieniądze w czasie liczonym w sekundach, co niewątpliwie wpływa na jej rosnącą popularność – mówi Grzegorz Leńkowski i podkreśla, że KIR liczy na dalszy wzrost popularności przelewów Express Elixir po niedawnym wdrożeniu ich w Narodowym Banku Polskim.

– Dzięki wejściu NBP do systemu banki mogą oferować przelewy natychmiastowe m.in. do ZUS i na rachunki organów administracji celno-podatkowej, co niesie za sobą korzyści zarówno dla administracji, przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Jednocześnie cieszy nas stale powiększający się zasięg usługi, której wdrożenie zapowiadają kolejne banki – podkreśla Grzegorz Leńkowski.

Dowodem na rosnące zainteresowanie przelewami natychmiastowymi są statystyki transakcji zrealizowanych w systemie Express Elixir. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku w systemie Express Elixir zostało rozliczonych 3191,267 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 11,510 mld zł. Są to rekordowe dane, ponieważ tylko do sierpnia zrealizowanych zostało więcej transakcji niż w całym 2016 roku.

Za pośrednictwem Express Elixir rozliczane są również transakcje mobilne typu P2P, czyli przelewy na numer telefonu, które są oferowane w ramach systemu płatności mobilnych BLIK.