Oferta publiczna będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Allegro zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie akcji zwykłych Grupy do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – czytamy w dzisiejszym komunikacie.

Allegro potwierdza planowany debiut na GPW

Plotki o planowanym przez Allegro wejściu na warszawską giełdę pojawiły się już kilka miesięcy temu. Jeszcze w lipcu Reuters informował, że spółka zadebiutuje na GPW we wrześniu bieżącego roku, z wyceną 11 mld dolarów, czyli około 43 mld złotych. W dzisiejszym komunikacie doniesienia te zostały częściowo potwierdzone.

– Mam przyjemność poinformować Państwa o zamiarze wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Allegro jest spółką, która odniosła wyjątkowy sukces, przekształcając się na przestrzeni 20 lat z lokalnego startupu w gracza europejskiego formatu na rynku e-commerce. Dysponując bazą 12,3 mln aktywnych kupujących i 117 tys. sprzedających, jesteśmy liderem transformacji cyfrowej, jaka dokonuje się w polskiej gospodarce, podnoszącym codzienny standard życia milionów Polaków i tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw – mówi François Nuyts, prezes zarządu Allegro.

– W ostatnich trzech latach, dzięki naszym strategicznym inicjatywom oraz inwestycjom, obserwowaliśmy przyspieszenie wzrostu. W 2019 r. roczna wartość sprzedanych produktów (GMV) i przychody netto wzrosły odpowiednio o około 25% i ponad 30%, zaś w pierwszej połowie 2020 r. oba te wskaźniki wzrosły o ponad 50%. Podobną tendencję zanotowaliśmy pod względem skorygowanego wyniku EBITDA, który wzrósł o 20% w 2019 r. oraz o 28% w pierwszej połowie 2020 r., przy marżach przekraczających 45% – dodaje François Nuyts.

W komunikacie Allegro zwraca uwagę na planowane rozwijanie usług w obszarze FinTech. Chodzi tutaj przede wszystkim o system Allegro Pay, który został uruchomiony pod koniec lipca. Testy rozwiązania mają być kontynuowane do końca 2020 roku.