– Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym to najprostszy sposób na rozliczenie podatku. Ponad 5 mln złożonych deklaracji świadczy o dużej popularności i zaufaniu do naszej usługi – podkreśla szef KAS Marcin Łoboda.

Polacy chętnie korzystają z usługi Twój e-PIT

W usłudze Twój e-PIT podatnicy mają dostęp do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Zeznanie to uwzględnia dane, do których dostęp ma administracja skarbowa. Do 30 kwietnia 2024 roku podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT.

W przygotowanych zeznaniach mogą wprowadzić zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia, ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie i zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcą przekazać 1,5% podatku.

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2023 r., to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane w systemie. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Przedsiębiorcy korzystający z usługi Twój e-PIT, powinni uzupełnić w swoim rozliczeniu informacje, których nie posiada KAS, w szczególności dotyczące przychodów, kosztów uzyskania przychodów, należnych zaliczek na podatek, ulg i odliczeń, z których mogą skorzystać a następnie zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze.