Należy pamiętać, że dokument JPK musi być każdorazowo podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Dla wielu przedsiębiorców to ostatni moment na rejestrację w ePUAP lub zakup e-podpisu. Pierwsze deklaracje w formie JPK należy przesłać już w lutym.

Czytaj także: BLIK już dostępny dla klientów BGŻ BNP Paribas

JPK także dla mikroprzedsiębiorców

Już od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa – czyli również samozatrudnieni, o ile są płatnikami podatku VAT – będą zobowiązani do przesyłania fiskusowi jednolitych plików kontrolnych dotyczących ewidencji VAT. Do tej pory wymóg ten dotyczył jedynie firm z sektora MŚP. To jednak nie koniec zmian. Od 1 lipca 2018 r., w przypadku e-kontroli urzędu skarbowego, firmy będą miały również obowiązek udostępniania pozostałych plików JPK zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres.

Pliki JPK można przekazać do urzędu skarbowego on-line lub na dowolnym nośniku. Aby zrobić to skutecznie, mikroprzedsiębiorcy będą musieli je odpowiednio uwierzytelnić.

– Jednym ze sposobów na uwierzytelnienie pliku JPK jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – mówi Elżbieta Włodarczyk, dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR.

– Dzięki temu urząd skarbowy ma pewność, że złożony przez przedsiębiorcę dokument pochodzi rzeczywiście od niego oraz, że jego zawartość nie została zmieniona podczas przekazywania pliku fiskusowi. – dodaje.

Zdaniem Elżbiety Włodarczyk mikroprzedsiębiorcy, którzy nie posiadają jeszcze e-podpisu, powinni zaplanować jego zakup w możliwie szybkim terminie.

– To ważne, gdyż pliki JPK_VAT będzie trzeba składać co miesiąc, a więc pierwszy z nich należy przesłać do urzędu już w lutym. Co więcej, dotyczy to również tych podatników, którzy rozliczają VAT kwartalnie. – mówi Włodarczyk.

Czytaj także: Ponad 50% pensji na daniny publiczne? Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych

Potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny

Warto przypomnieć, że certyfikaty są wydawane na rok lub na dwa lata.

– To klient decyduje, na jak długo chce kupić certyfikat kwalifikowany służący do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po upływie terminu ważności certyfikatu, należy go odnowić – zaznacza Elżbieta Włodarczyk.

To, że certyfikaty są wydawane na określony czas, podyktowane jest kwestiami bezpieczeństwa.

– Dokumenty, które sygnujemy takim podpisem, zawierają dane wrażliwe, wymagające szczególnej ochrony – wyjaśnia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny uwierzytelnia użytkownika w sposób wiążący prawnie, identycznie jak w przypadku podpisu odręcznego. Pozwala on nie tylko na podpisywanie rozliczeń podatkowych wysyłanych do urzędu skarbowego, ale również na w pełni elektroniczną wymianę informacji na linii urząd-przedsiębiorca, firma-kontrahent oraz między osobami prywatnymi. Przykładem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest oferowany przez KIR zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir.

– To jedyna tego typu usługa wydawana przez instytucję funkcjonującą w ramach sektora bankowego, co potwierdza jej najwyższe standardy związane z bezpieczeństwem – mówi Elżbieta Włodarczyk.

Jednolity Plik Kontrolny to standard, w którym podatnik, przekazuje księgi podatkowe i dowody księgowe w formacie XML. Celem jego zastosowania jest skrócenie czasu kontroli, zlikwidowanie barier w przekazywaniu danych elektronicznych i zniwelowanie kosztów obsługi papierowej. To wszystko ma doprowadzić do zwiększenia efektywności pracy urzędników przeprowadzających kontrole i tym samym do skuteczniejszego przeciwdziałania nieprawidłowościom, takim jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.