Do końca kwietnia 2018 roku policjanci przyjęli od kierowców 72,2 tys. płatności na kwotę 9,3 mln zł. Pomimo, że Polacy coraz chętniej korzystają z płatności elektronicznych, to wciąż gotówka pozostaje najczęstszym sposobem płatności.

Więcej terminali to więcej płatności bezgotówkowych

W co drugim urzędzie zapłacimy kartą

Mamy w portfelach 39,1 mln kart płatniczych, w tym ok. 80 proc. posiadających funkcję zbliżeniową. W 2017 r. Polacy za pośrednictwem systemu Elixir wykonali ponad 1,7 mld przelewów, z użyciem kart przeprowadzono ponad 3,86 mld transakcji bezgotówkowych. W 2016 r. odnotowano 3,2 mld kartowych transakcji bezgotówkowych. Warto podkreślić, że systematycznie przybywa także terminali płatniczych. To m.in. dzięki takim inicjatywom jak Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Według NBP, na koniec 2017 r. liczba terminali POS wynosiła w Polsce ponad 624 tys.

Celem Programu jest zapewnienie klientom urzędów dostępu do płatności bezgotówkowych, dzięki wyposażeniu jednostek W przypadku Policji drogowej – do przyjmowania płatności realizowanych telefonem z wykorzystaniem aplikacji mobilnych banków.

Co ważne, urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci. Do Programu mogą przystąpić jednostki administracji publicznej wszystkich szczebli: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe. W przypadku Policji drogowej, która także dysponuje bezpłatnymi terminalami POS, za opłacenie mandatu z wykorzystaniem terminala POS również nie jest pobierana żadna opłata.

Płatności bez gotówki w co drugim urzędzie

KIR pierwszy rok trwania Programu

Z danych KIR  wynika, że w pierwszym roku do Programu przystąpiło 1 414  urzędów – to ok. 50 proc. wszystkich urzędów w Polsce. Umowy na instalację terminali POS i/ lub usługę WebPOS Paybynet zawarto z 1 165 urzędami. W tym czasie Polacy dokonali w urzędach 448 tys. transakcji bezgotówkowych o wartości  60,3 mln zł. Do końca kwietnia br. policjanci z drogówki przyjęli od kierowców 72,2 tys. płatności na kwotę 9,3 mln zł.

Aktywizującym elementem Programu był konkurs, kierowany do urzędów i ich klientów, organizowany przez KIR pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jego celem było wspieranie wizerunku urzędu jako miejsca udostępniającego nowoczesne formy płatności.

W konkursie, rozstrzygniętym w kwietniu, zwyciężyło pięć urzędów, w których udział płatności zrealizowanych w terminach POS i WebPOS Paybynet w ogólnej liczbie transakcji – gotówkowych i zrealizowanych w terminach POS i WebPOS Paybynet – wykonanych na rzecz urzędu w I kw. 2018 r. był najwyższy. Są to: Urząd Gminy Ełk, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Łodzi, Urząd Gminy Konarzyny oraz Urząd Gminy Miejskiej Kościan.

KIR/RT