Wprowadzenie kas online co do zasady nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na nowe urządzenia. Wyjątkiem są niektóre branże, które będą musiały stosować kasy online, w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących. Chodzi między innymi o sektor paliwowy, czy usługi naprawy pojazdów.

Kasy fiskalne online uszczelnią system podatkowy

W kolejnych miesiącach do listy branż z obowiązkowym wykorzystaniem kas fiskalnych online dołączy gastronomia i usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Natomiast od 1 stycznia 2021 roku z takich urządzeń będą musieli korzystać fryzjerzy, branża budowlana, prawnicy, czy lekarze i dentyści.

Pozostali podatnicy nie mają określonego terminu na wymianę dotychczas używanych kas rejestrujących. Przedsiębiorca może używać kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej – w przypadku kas z papierowym zapisem kopii. Kasy z papierowym zapisem kopii zostaną wycofane ze sprzedaży już 1 września 2019 roku.

Zakup kas online będzie w części refundowany. Kwota refundacji wynosi obecnie 700 zł, a ceny takich urządzeń oscylują w granicach 1000-1500 PLN. Kasy online to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Celem nowych przepisów jest oczywiście uszczelnienie systemu podatkowego.

/Rafał Tomaszewski