– Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT – czytamy w komunikacie CIR.

Przepisy dotyczące kas fiskalnych online utknęły w Sejmie. Do końca 2018 roku raczej nic się w tym zakresie nie zmieni. Nowelizacja ustawy o podatku VAT czeka na drugie czytanie w Sejmie (stan na 17 grudnia 2018).

Wszystkie dane do Centralnego Repozytorium Kas

W dniu wejścia w życie ustawy powstanie Centralne Repozytorium Kas, zarządzane przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkie dane o transakcjach, rejestrowane w kasach fiskalnych online, mają trafiać właśnie tam. Takie przepisy mają oczywiście uszczelnić system podatkowy i zredukować tak zwaną szarą strefę. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać od 1 października 2018 roku.

Kasy fiskalne online będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji – wyjaśnia komunikat CIR.

Dane mają być w pełni anonimowe po stronie nabywcy. De facto będzie to obraz elektronicznego paragonu, na których nie podaje się żadnych danych na temat konsumenta. Informacje o sprzedaży mają wpływać do CRK w czasie rzeczywistym – mają też zawierać znacznik czasowy, który umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część tej sprzedaży.

A co z posiadaczami starych kas fiskalnych?

– Zgodnie z projektem, dopuszczono stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.). Kasy „starego” rodzaju będą funkcjonowały obok kas fiskalnych online, aż do momentu wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat – czytamy na stronie Centrum Informacyjnego Rządu.

Według nowelizacji kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej. Jeżeli więc przedsiębiorca będzie musiał wymienić taką pamięć, to jedynym rozwiązaniem ma być kupno kasy z zapisem elektronicznym bądź kasy online.

No dobrze, a co z kosztami po stronie przedsiębiorcy? Rząd oferuje zwrot kosztów do 700 zł za zakup kasy fiskalnej online. Kasę będzie też można wziąć w leasing. Podatnik będzie miał także obowiązek przeglądu technicznego kasy online – w przypadku niewykonania przeglądu kara to 300 zł. Więcej informacji można znaleźć w uzasadnieniu do projektu – tam między innymi wyjątki dla lokalizacji z brakiem dostępu do Internetu, czy temat dotyczący rejestrowania transakcji za pomocą aplikacji na smartfonie.

CIR/RT