O sprawie pisaliśmy pod koniec kwietnia. W uzasadnieniu projektu czytamy, że przesunięcie terminów ma związek z pandemią COVID-19. Pierwotnie ustalonym terminem dla pierwszej grupy podatników był 30 czerwca 2020 roku. Do tej grupy zalicza się m.in. lokale gastronomiczne. Z kolei dla drugiej grupy, w której mamy m.in. zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne czy gabinety dentystyczne – nowy termin to 30 czerwca 2021 roku. Rozporządzenie ministerstwa finansów dostępne jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kasy wirtualne także w gastronomii

Ministerstwo Finansów za pośrednictwem PAP poinformowało, że możliwość korzystania z tzw. wirtualnych kas fiskalnych zostanie rozszerzona również o branże gastronomiczną i hotelarską. Kasy w formie oprogramowania mają być certyfikowane przez Główny Urząd Miar.

Jan Sarnowski z Ministerstwa Finansów powiedział, że resortowi zależy na tym by kasy wirtualne były bezpiecznym, szeroko stosowanym narzędziem, prostym do rejestracji przez przedsiębiorcę. Sarnowski podkreślił, że ich stosowanie powinno być bezpieczne zarówno dla firm, jak i klientów oraz administracji, a gwarantem tego bezpieczeństwa będzie certyfikacja oprogramowania i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń, które zapewnią integralność i niepodważalność sprzedaży dokonanej przy użyciu kas wirtualnych.

Przypomnijmy, że w sprawie kas wirtualny rząd czekał na notyfikację Komisji Europejskiej, którą ostatecznie otrzymał.

Kasy wirtualne to temat wbrew pozorom skomplikowany. O ile zastosowanie kasy wirtualnej rozumianej jako specjalna aplikacja instalowana do smartfona, ma uzasadnienie np. w transporcie, to już w przypadku gastronomii pojawiają się głosy, że ich stosowanie może prowadzić do nadużyć. MF podkreśla, że celem wprowadzenia możliwości stosowania kas wirtualnych ma m.in. zachęcić do wyjścia z szarej strefy.