Pierwszym obiektem, na którym skoncentrują się wysiłki fundacji będzie właśnie Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Środki na start pochodzą od 19 prywatnych fundatorów oraz 4 firm, które zaangażowały się finansowo. Prezesem Fundacji została znana skrzypaczka Patrycja Piekutowska, która już wcześniej prowadziła projekty charytatywne dla Centrum Zdrowia Dziecka, a niedawno została ambasadorem Instytutu.

Powstaje Fundacja K.I.D.S.

Celem K.I.D.S jest rewitalizacja infrastruktury szpitali i doskonalenie procesów z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. The Heart angażuje w inicjatywę duże firmy posiadające know-how, zasoby ludzkie i finansowe oraz startupy oferujące nowoczesne technologie transformujące służbę zdrowia.

Fundacja planuje realizować projekty i wdrażać technologie, które między innymi usprawnią proces rejestracyjny i przepływ pacjentów, pozwolą zdigitalizować archiwum szpitala i zintegrować systemy IT i lepiej wykorzystywać gromadzone dane, pozwolą realizować nowe formy opieki, np. z wykorzystaniem telemedycyny, czy ułatwią pacjentom przygotowanie do wizyty i nawigację po szpitalu.

Na jesieni tego roku Fundacja K.I.D.S. przedstawi szczegółowy plan rewitalizacji oraz rozpocznie zbiórkę pieniędzy na pierwsze projekty. Wzorem dla Fundacji są organizacje charytatywne wspierające zagraniczne szpitale, które gromadzą prywatne środki na rozwój dziecięcych placówek. Fundacja Great Ormond Street Hospital Charity, działająca w jednym z wiodących szpitali dziecięcych w Londynie zebrała w zeszłym roku ponad 99 milionów funtów. Cel jest szczytny, a sama inicjatywa potrzebna światu, dlatego trzymamy kciuki.