Według ekspertów szacowana wartość globalnego rynku rozwiązań blockchain do końca 2025 roku wyniesie 39,7 miliardów dolarów. Sektor finansowy plasuje się w awangardzie beneficjentów praktycznego zastosowania tej technologii. Również w Polsce pojawia się coraz więcej projektów wykorzystujących zalety blockchain.

PKO BP i KIR konsekwentnie rozwijają technologię blockchain

– Wdrożenie przeprowadzone z Ministerstwem Finansów i KIR jest precedensem w obszarze jednostek sektora publicznego w Polsce. Jako lider sektora bankowego, dostrzegamy potrzebę ciągłego eksplorowania możliwości stwarzanych przez nowe technologie, co udowodniliśmy już wielokrotnie. Dzięki rozwiązaniom takim jak system raportowania transakcji zawartych na oszczędnościowych obligacjach skarbowych, mamy możliwość zwiększania świadomości naszych partnerów z zakresu zalet, realiów implementacji oraz praktycznych zastosowań technologii blockchain – mówi Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Nowe wdrożenie to kolejny etap współpracy KIR i PKO Banku Polskiego. Dotychczas firmy udostępniły już takie narzędzia jak trwały nośnik oraz trwały nośnik 2.0, umożliwiające bezpieczne dostarczanie i  przechowywanie dokumentów w sposób całkowicie cyfrowy.

W listopadzie 2020 r., dzięki współpracy KIR, PKO Banku Polskiego, IBM, Chmury Krajowej, UKNF, Fundacji Fintech Poland oraz Fundacji Cyberium uruchomiono pierwszą w Polsce Piaskownicę Blockchain, gdzie innowatorzy mogą w  bezpiecznym środowisku nieodpłatnie testować swoje rozwiązania przed wprowadzeniem ich na rynek.

Cykl życia transakcji zapisany w blockchainie

W ramach współpracy KIR, PKO Banku Polskiego, partnerów technologicznych IBM i Coinfirm, w  porozumieniu z Ministerstwem Finansów, opracowano system, który zapewnia bezpieczeństwo danych dotyczących transakcji na obligacjach oszczędnościowych. Sieć utworzona na bazie technologii blockchain HLF, ze względu na swoje zdecentralizowanie, gwarantuje nienaruszalność i niezmienność procesowanych danych. W oparciu o tak zbudowaną i zabezpieczoną bazę możliwe będzie, przy użyciu stworzonej w tym celu aplikacji, generowanie raportów bazujących na aktualnych danych.

– Lepsze poznanie i zastosowanie technologii blockchain otwiera drogę do szerszego jej wykorzystania w procesie sprzedaży i dystrybucji obligacji skarbowych, ale nie tylko. Uruchomienie w Ministerstwie Finansów innowacyjnego rozwiązania w zakresie pozyskiwania i raportowania danych pozwoli skutecznie wesprzeć proces zarządzania segmentem detalicznych instrumentów skarbowych. To funkcjonalne, a zarazem perspektywiczne narzędzie – podkreśla Karol Czarnecki, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

System raportowania transakcji zawartych na oszczędnościowych obligacjach skarbowych w technologii blockchain został uruchomiony w Ministerstwie Finansów oraz PKO Banku Polskim w grudniu 2020 roku.