KIR zaprojektował i wdrożył system Inkart w celu wsparcia krajowych wydawców kart i agentów rozliczeniowych w procesie rozliczania krajowych transakcji kartowych. Jest to uzupełnienie działalności KIR jako kluczowej instytucji infrastrukturalnej polskiego sektora bankowego, od 25 lat wspierającej rozwój banków i elektronicznej wymiany informacji.

Autoryzacja i rozliczenia

Usługi świadczone w systemie Inkart obejmują autoryzację i rozliczenie transakcji dokonywanych w punktach usługowo-handlowych, bankomatach i innych urządzeniach zlokalizowanych na terenie kraju. Pierwsze transakcje, dokonane kartami wydanymi przez Bank Zachodni WBK, zostały zrealizowane w sieci bankomatów Planet Cash.

– Z satysfakcją informujemy o produkcyjnym uruchomieniu systemu Inkart. Ambicją naszej firmy jest tworzenie i dostarczanie innowacyjnych usług dla sektora finansowego w Polsce. Wspomagamy jego rozwój i sprawne działanie, dbając jednocześnie o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa – mówi Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR.

– Operacyjne wdrożenie systemu Inkart jest pierwszym krokiem w procesie upowszechniania lokalnego rozwiązania przeznaczonego do rozliczania krajowych transakcji kartowych. System uruchomiliśmy z trzema spośród najważniejszych i najbardziej innowacyjnych instytucji na naszym rynku. Spodziewamy się, że ta grupa wkrótce zostanie poszerzona o pozostałych ważnych graczy polskiego rynku kartowego dodaje D. Marcjasz.

– Zainteresowanie systemem Inkart jest naturalną konsekwencją realizowanej przez Bank Zachodni WBK strategii poszukiwania nowoczesnych i alternatywnych rozwiązań biznesowych. Wspólnie z naszymi partnerami staramy się optymalizować koszty obsługi i procesowania transakcji i tym samym jeszcze bardziej efektywnie wykorzystywać istniejące zasoby – mówi Błażej Mika, Dyrektor Departamentu Produktów Płatniczych i Relacji z Partnerami w Banku Zachodnim WBK.

Przekierowywanie komunikatów

Poza podstawową funkcją, jaką jest rozliczanie krajowych transakcji dokonywanych kartami płatniczymi wydawanymi w Polsce w ramach systemów Visa i MasterCard, system Inkart udostępnia także usługi wspierające, tj. przekierowywanie komunikatów autoryzacyjnych pomiędzy uczestnikami, a dla wydawców kart – autoryzację zastępczą. Inkart jest również przygotowany do wspierania potencjalnych nowych rozwiązań lokalnych w obszarze rozliczeń transakcji kartowych, np. polskiego schematu kartowego.

– mBank od lat wspiera rozwój nowoczesnych rozwiązań w obszarze płatności bezgotówkowych i aktywne upowszechnianie obrotu bezgotówkowego w Polsce. Dlatego tym chętniej włączamy się w projekt Inkart opracowany przez KIR – firmę posiadającą unikalną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu i prowadzeniu systemów płatności, z którą współpracujemy od momentu jej powstania. – mówi Dariusz Nalepa, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w mBanku.

Warto także podkreślić rolę naszego partnera technologicznego, firmy ITCARD, dzięki której proces wdrożenia obsługi transakcji w nowym systemie KIR przebiegł sprawnie i szybko. Jestem przekonany, że współpraca obecnych i przyszłych uczestników systemu Inkart będzie miała pozytywny wpływ na tempo rozwoju rynku usług płatności kartowych w Polsce – dodaje.

ITCARD właścicielem

Właścicielem i operatorem sieci Planet Cash jest firma ITCARD, współpracująca z mBankiem. W kolejnym kroku usługi oparte o Inkart zostaną rozszerzone na obsługę transakcji dokonywanych w sieci terminali płatniczych Planet Pay, również należącej i obsługiwanej przez ITCARD.

– Współpraca z tak istotnymi instytucjami polskiego rynku usług finansowych, jakimi są Bank Zachodni WBK, mBank i KIR, daje nam możliwość wykorzystania systemu Inkart do obsługi rozliczeń krajowych transakcji kartowych w bankomatach, a w najbliższym czasie również w terminalach POS zarządzanych przez ITCARD. Wdrożenie systemu Inkart umożliwi optymalizację procesu rozliczeń transakcji dokonywanych kartami wydanymi w Polsce. ITCARD, jako firma wspierająca i aktywnie uczestnicząca w rozwoju innowacji na rynku kartowym, czynnie angażuje się w realizację projektów, które nadają nowy kształt usługom płatniczym i ich rynkowi w Polsce mówi Jarosław Chrzanowski, prezes Zarządu ITCARD.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec 2015 r. na polskim rynku funkcjonowało 35,2 mln kart płatniczych. W 2015 r. Polacy wykonali nimi ponad 3,3 mld transakcji w ponad 22 tys. bankomatów i ponad 460 tys. terminali POS.