Express Elixir, poza standardowym zastosowaniem w bankowości elektronicznej, wykorzystywany jest m.in. do realizacji płatności na rzecz administracji publicznej oraz do rozliczania przelewów natychmiastowych na numer telefonu, inicjowanych za pomocą systemu BLIK.

Szybkość przelewu natychmiastowego kluczowa dla użytkowników

Bankowość mobilna w Polsce konsekwentnie zyskuje na znaczeniu. Jak wynika z danych ZBP, w I kw. 2023 roku liczba użytkowników bankowości internetowej wyniosła blisko 23 mln, a niemal 89% z nich aktywnie korzystało z bankowości mobilnej. Aż 68% użytkowników (ponad 13,6 mln osób) należy do grupy „mobile only”, tzn. loguje się do aplikacji mobilnej przynajmniej raz w miesiącu, bez korzystania przy tym z bankowości elektronicznej.

W odniesieniu do IV kw. 2022 r. przybyło 4% aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych. Klienci doceniają łatwy dostęp do rachunku i intuicyjny interfejs, co – w parze z mobilnością – również wpływa na rosnącą popularność przelewów natychmiastowych.

W jakich sytuacjach, zdaniem Polaków, najbardziej przydaje się przelew natychmiastowy? Najwięcej osób (42%) wskazało, że sięga po niego, gdy chce mieć pewność, że pieniądze od razu pojawią się na koncie odbiorcy. Według 34% badanych taki przelew powinien być standardem.

Największą korzyścią, jaką widzą Polacy w korzystaniu z przelewów natychmiastowych, jest możliwość uregulowania „w ostatniej chwili” rachunku za prąd, wodę czy gaz (33%). Jedna piąta badanych docenia to rozwiązanie przy okazji ważnych transakcji (jak np. zakup samochodu), jako alternatywę dla noszenia przy sobie dużej ilości gotówki. 19% respondentów postrzega przelewy natychmiastowe jako świetne narzędzie do spłaty raty kredytu, pożyczki lub karty kredytowej.

Przelew natychmiastowy na telefon sprawdza się w pilnej potrzebie

Najwięcej respondentów (30%) korzysta z przelewu natychmiastowego na numer telefonu w przypadku pilnej potrzeby, na prośbę znajomego bądź członka rodziny. Badani używają tego rozwiązania także do drobnych rozliczeń w gronie znajomych, jak np. dzielenie rachunku w restauracji (18%). 17% ankietowanych korzysta z nich zawsze, ze względu na prostotę określania adresata przelewu.

W tegorocznym badaniu 15% respondentów wskazało także płatności za drobne usługi, jak np. przejazd taksówką oraz transfer środków pomiędzy własnymi rachunkami w różnych bankach. Jeszcze wyższe wskazania w odpowiedzi na te pytania odnotowano w przypadku respondentów posługujących się aktywnie bankowością mobilną.

Popularność przelewów natychmiastowych potwierdzają również statystyki systemu Express Elixir. W czerwcu tego roku zrealizowano 30,81 mln transakcji o wartości 16,7 mld zł. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku jest to 58% wzrost liczby przelewów oraz 33% wzrost ich wartości. W II kw. 2023 r. w systemie Express Elixir zrealizowano łącznie 87,85 mln transakcji o wartości 48,18 mld zł.

W stosunku do II kw. 2022 r. liczba transakcji wzrosła o 62 proc., a wartość o 34 proc. Dane te potwierdzają, że przelewy natychmiastowe w krótkim czasie stały się istotnym elementem polskiego sektora płatniczego i można się spodziewać, że w kolejnych latach ich pozycja jeszcze się umocni.