Nowy sposób zakładania rachunku inwestycyjnego jest całkowicie zdalny i dzięki kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu nie wymaga fizycznego podpisywania dokumentów. Dokumenty potwierdzone podpisem kwalifikowanym są tak samo ważne, jak dokumenty podpisane odręcznie i mają taką samą moc prawną.

Rachunek inwestycyjny w PKO BP otworzysz zdalnie. Dzięki podpisowi mSzafir

Skorzystanie z podpisu mSzafir podczas otwierania rachunku jest całkowicie bezpłatne, a swoją tożsamość klienci potwierdzą przez serwis iPKO – dzięki usłudze e-Tożsamość.

W ramach rachunku inwestycyjnego klienci mają dostęp do oferty instrumentów m.in. akcji, kontraktów terminowych, obligacji, czy ETF. Nowi klienci Biura Maklerskiego mogą obecnie skorzystać z promocji, w ramach której prowadzenie rachunku do końca 2021 roku jest bezpłatne – czytamy w komunikacie PKO Banku Polskiego.

mSzafir wprowadza nową jakość w korzystaniu z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wyeliminowanie konieczności stosowania karty kryptograficznej i czytnika sprawiło, że usługa może być udostępniana w pełni online, a do podpisywania dokumentów z wykorzystaniem dowolnego urządzenia – komputera, tabletu, smartfona – wystarcza aktywne połączenie z internetem. mSzafir spełnia wymogi regulacji eIDAS, został także wpisany przez Ministerstwo Cyfryzacji do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi zaufania – mówi Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu KIR, odpowiedzialny za Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny.