– Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez spółkę Aplitt SA, jednogłośnie cofnęła spółce zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane spółce decyzją KNF z dnia 14 marca 2017 r. – czytamy w dzisiejszym komunikacie KNF.

Spółka Aplitt sama rezygnuje z licencji KIP?

Z komunikatu nadzoru wynika, że firma Aplitt sama złożyła wniosek o cofnięcie licencji, ponieważ spółka w praktyce nie świadczyła usług płatniczych. KNF nie dostrzegł potrzeby wskazywania w decyzji terminów lub warunków zaprzestania świadczenia usług płatniczych.

Aplitt to firma oferująca usługi z zakresu IT, Call Center, konsultingu, opracowywania oprogramowania i telekomunikacji. W przeszłości spółka zajmowała się także usługami płatniczymi, czego dowodem może być zakup firmy Monetia z czerwca 2017 roku. Transakcja opiewała na 16,6 mln PLN, a Monetia specjalizowała się w outsourcingu transakcyjnym i obsłudze płatności gotówkowych w sektorze publicznym.

Wygląda jednak na to, że z jakiegoś powodu spółka Aplitt zrezygnowała ze świadczenia usług płatniczych. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z biurem prasowym firmy i po otrzymaniu komentarza zaktualizujemy artykuł.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź, którą uzyskaliśmy od firmy Aplitt. 

– Aplitt Spółka Akcyjna wystąpiła z wnioskiem do KNF o wydanie przez Urząd decyzji o cofnięciu zezwolenia na działanie w charakterze krajowej usługi płatniczej. Przedmiotowy wniosek został złożony z uwagi na zmianę strategii działalności spółki Aplitt S.A. i decyzję o znacznym ograniczeniu działalności operacyjnej na rzecz działalności zarządczej i inwestycyjnej w ramach grupy kapitałowej. Jest to kolejny, po ogłoszeniu decyzji o transakcji zbycia sieci bankomatów, ruch w ramach tej strategii – mówi Alina Draszanowska z biura prasowego Aplitt S.A.

Warto przypomnieć, że podobna sytuacja miała już miejsce na początku sierpnia 2018. Wtedy Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o cofnięciu licencji KIP spółce Żabka Finanse, która także sama wystąpiła do nadzorcy z takim wnioskiem. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Natomiast jeżeli kogoś interesują wyniki finansowe KIP-ów w 2017 roku, to polecamy nasz obszerny tekst na ten temat. Dodatkowo na stronie KNF działa już rejestr Małych Instytucji Płatniczych. Działalność w charakterze (MIP) wprowadziła nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, która implementuje do prawa polskiego zapisy dyrektywy PSD2.