KNF ostatecznie i bezterminowo zakazała oferowania inwestycji w opcje binarne

Fintek
Fintek
#GPW#KNF
Opublikowano: 25 czerwca 2019, 19:33 Aktualizacja: 25 czerwca 2019, 19:41

Komisja Nadzoru Finansowego, działając na podstawie przepisów MiFIR1, jednogłośnie podjęła decyzję o wprowadzeniu zakazu oferowania klientom detalicznym inwestycji w opcje binarne. Zakaz dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących w Polsce działalność maklerską, w tym firm inwestycyjnych, banków, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych oraz instytucji kredytowych, także tych podmiotów działających transgranicznie.

Opcje binarne to pochodne instrumenty finansowe, w przypadku których wypłata zysku dla inwestora uzależniona jest od wystąpienia, w chwili wygaśnięcia opcji, zdarzenia dotyczącego, np. Ceny lub wartości określonego instrumentu bazowego. Wielkość wypłaty jest ustalona z góry i pozostaje bez związku ze zmianami ceny wartości instrumentu bazowego. Jednakże charakterystyczną cechą opcji binarnych jest również bardzo krótki czas trwania takiej inwestycji – nawet kilku minut lub sekund od jej rozpoczęcia.

Nabywca takiego instrumentu formułuje swoje oczekiwania do zmiany ceny lub wartości instrumentu bazowego, a jeżeli zakładane zdarzenie nie nastąpi, to inwestor traci pieniądze. Zawieranie tego rodzaju opcji w praktyce nie stanowi instrumentu zabezpieczającego przed jakimkolwiek ryzykiem. Oznacza to, że opcje binarne charakteryzują się wysokim stopniem złożoności, w szczególności w zakresie struktury ich wyceny.

Co do zasady instrumenty pochodne wymyślono w zamierzchłych czasach w celu zabezpieczenia transakcji przed wystąpieniem ryzyka zmiany ceny w przyszłości.

Instrumenty spekulacyjne zbliżone do gier hazardowych

Z tego powodu KNF uznała opcje binarne za instrumenty spekulacyjne zbliżone w swej konstrukcji do zakładów oraz gier hazardowych. KNF zdecydowała zatem, że z uwagi na zdiagnozowane na polskim rynku finansowym nadmierne ryzyko poniesienia straty z tytułu inwestycji w opcje binarne oraz w celu zapewnienia klientom detalicznym ochrony, konieczne jest wprowadzenie zakazu oferowania tego rodzaju produktów inwestycyjnych.

KNF podjął tę decyzję także w oparciu o argumenty ESMA (Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), która w 2018 r. jako pierwsza wprowadziła zakaz oferowania opcji binarnych klientom na ternie całej Unii Europejskiej w formie tymczasowej. Oznacza to, że opcje binarne nie są dostępne na polskim rynku już od dłuższego czasu, a teraz KNF zdecydowała, że należy podtrzymać obecny stan rzeczy. Okres tymczasowy wygasa 1 lipca br. Decyzja KNF ma charakter bezterminowy i wchodzi w życie 2 lipca br.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

knf-ostatecznie-i-bezterminowo-zakazal-oferowania-inwestycji-w-opcje-binarne