Partner serwisu Visa dla biznesu

KNF ostatecznie i bezterminowo zakazała oferowania inwestycji w opcje binarne

Fintek
Fintek
#GPW#KNF
Opublikowano: 25 czerwca 2019, 19:33 Aktualizacja: 25 czerwca 2019, 19:41

Komisja Nadzoru Finansowego, działając na podstawie przepisów MiFIR1, jednogłośnie podjęła decyzję o wprowadzeniu zakazu oferowania klientom detalicznym inwestycji w opcje binarne. Zakaz dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących w Polsce działalność maklerską, w tym firm inwestycyjnych, banków, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych oraz instytucji kredytowych, także tych podmiotów działających transgranicznie.

Rynek nie ma wątpliwości. Program Innovation Hub jest potrzebny

Opcje binarne to pochodne instrumenty finansowe, w przypadku których wypłata zysku dla inwestora uzależniona jest od wystąpienia, w chwili wygaśnięcia opcji, zdarzenia dotyczącego, np. Ceny lub wartości określonego instrumentu bazowego. Wielkość wypłaty jest ustalona z góry i pozostaje bez związku ze zmianami ceny wartości instrumentu bazowego. Jednakże charakterystyczną cechą opcji binarnych jest również bardzo krótki czas trwania takiej inwestycji – nawet kilku minut lub sekund od jej rozpoczęcia.

Nabywca takiego instrumentu formułuje swoje oczekiwania do zmiany ceny lub wartości instrumentu bazowego, a jeżeli zakładane zdarzenie nie nastąpi, to inwestor traci pieniądze. Zawieranie tego rodzaju opcji w praktyce nie stanowi instrumentu zabezpieczającego przed jakimkolwiek ryzykiem. Oznacza to, że opcje binarne charakteryzują się wysokim stopniem złożoności, w szczególności w zakresie struktury ich wyceny.

Co do zasady instrumenty pochodne wymyślono w zamierzchłych czasach w celu zabezpieczenia transakcji przed wystąpieniem ryzyka zmiany ceny w przyszłości.

Instrumenty spekulacyjne zbliżone do gier hazardowych

Z tego powodu KNF uznała opcje binarne za instrumenty spekulacyjne zbliżone w swej konstrukcji do zakładów oraz gier hazardowych. KNF zdecydowała zatem, że z uwagi na zdiagnozowane na polskim rynku finansowym nadmierne ryzyko poniesienia straty z tytułu inwestycji w opcje binarne oraz w celu zapewnienia klientom detalicznym ochrony, konieczne jest wprowadzenie zakazu oferowania tego rodzaju produktów inwestycyjnych.

KNF podjął tę decyzję także w oparciu o argumenty ESMA (Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), która w 2018 r. jako pierwsza wprowadziła zakaz oferowania opcji binarnych klientom na ternie całej Unii Europejskiej w formie tymczasowej. Oznacza to, że opcje binarne nie są dostępne na polskim rynku już od dłuższego czasu, a teraz KNF zdecydowała, że należy podtrzymać obecny stan rzeczy. Okres tymczasowy wygasa 1 lipca br. Decyzja KNF ma charakter bezterminowy i wchodzi w życie 2 lipca br.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

knf-ostatecznie-i-bezterminowo-zakazal-oferowania-inwestycji-w-opcje-binarne