W materiale wyjaśniono takie pojęcia jak FinTech, piaskownica regulacyjna, Program Innovation Hub, krajowa instytucja płatnicza (KIP), czy mała instytucja płatnicza. Pełny dokument można pobrać tutaj.

Co to jest Fintech?

„Sektor firm wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne w obszarze usług finansowych rozwija się w Polsce bardzo dynamiczne. Coraz więcej instytucji rynku finansowego zaczyna traktować innowacyjność jako jedną z głównych metod budowania przewagi konkurencyjnej. Polscy konsumenci pozytywnie przyjmują trend cyfryzacji i chcą korzystać z innowacyjnych usług finansowych z wykorzystaniem zdalnych kanałów elektronicznych, głównie przez sieć Internet i urządzenia mobilne. Usługi tego rodzaju oferowane są w Polsce zarówno przez startupy, jak i dojrzałe, nadzorowane podmioty (np. banki, instytucje płatnicze, zakłady ubezpieczeń i firmy inwestycyjne) (…) – czytamy w dokumencie przygotowanym przez KNF.

Możesz też zajrzeć do definicji fintech opracowanej przez redakcję Fintek.pl.

Czym jest KIP, a czym MIP? KNF o rynku fintech

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego tygodnia KNF uruchomił stronę Fintech HUB, która ma służyć krajowym i zagranicznym podmiotom, poszukującym kompleksowych informacji na temat sektora FinTech w Polsce. W przyszłości na stronie mają być publikowane aktualne komunikaty KNF, czy opracowania poświęcone prowadzeniu działalności w sektorze FinTech.

Strona ma charakter informacyjny i ma służyć osobom, które chcą zapoznać się z realiami panującymi na rynku FinTech. Niepewność prawna była wskazywana jako jedna z głównych barier w rozwoju innowacji finansowych w Polsce, dlatego nadzorca postanowił zaadresować ten problem.

Z opracowania „Sektor FinTech w Polsce – podstawowe informacje” dowiemy się między innymi, że FinTech to sektor firm wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne w obszarze usług finansowych, a żeby rozpocząć działalność jako KIP należy posiadać kapitał założycielski w wysokości od 20 tys. do 125 tys. euro w zależności od rodzaju świadczonych usług.

Natomiast jeżeli chcemy uzyskać licencję małej instytucji płatniczej (MIP), musimy uiścić opłatę skarbową za wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i uzyskać wpis do tego rejestru, posiadać program działalności i plan finansowy na okres pierwszych 12 miesięcy działalności oraz prowadzić swój biznes wyłącznie na terenie Polski. Co więcej średnia całkowitych transakcji płatniczych wykonanych przez MIP za poprzednie 12 miesięcy nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln euro miesięcznie.

Przypomnijmy też, że już na początku przyszłego roku fintechy rozpoczną testowanie swoich rozwiązań w piaskownicy regulacyjnej. Podmioty zostaną wybrane przez operatorów piaskownicy i zatwierdzone przez KNF. Operatorami polskiego sandoboxa zostali między innymi PKO Bank Polski, Bank Pekao, czy The Heart.