Podmiot zawierający z konsumentem umowę leasingu,  która przewiduje obowiązek nabycia przez konsumenta przedmiotu takiej umowy, jest kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy o kredycie konsumenckim – czytamy w komunikacie UKNF.

KNF: leasing konsumencki może być traktowany jak kredyt

To samo dotyczy sytuacji, w której umowa odrębna od umowy leasingu przewiduje obowiązek nabycia przedmiotu umowy, uzależniając go od żądania kredytodawcy. W przypadku gdy umowa leasingu przewiduje przeniesienie własności rzeczy na konsumenta, jej konstrukcja jest zbliżona do konstrukcji umowy sprzedaży na raty, co przesądziło o objęciu jej ustawą o kredycie konsumenckim.

Jeżeli podmiot, który zawiera tego rodzaju umowy, spełnia równocześnie przesłanki wskazane w art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim, uznaje się go za instytucję pożyczkową podlegającą obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, o którym mowa w art. 59ab tej ustawy.

Instytucja pożyczkowa może podjąć wykonywanie działalności po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. Prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej bez wpisu do rejestru tych instytucji jest przestępstwem – czytamy w komunikacie UKNF.