Projekt trafił do Izby Domów Maklerskich, Związku Banków Polskich oraz do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. KNF prosi, aby podmioty nadzorowane przekazywały uwagi do Stanowiska za pośrednictwem wskazanych organizacji branżowych.  W tym celu została uruchomiona skrzynka e-mail: konsultacje.robo@knf.gov.pl

Pełny projekt „Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa” można pobrać w podlinkowanym fragmencie tekstu.

Robo-doradztwo pod lupą KNF

Projektowany dokument ma w sposób kompleksowy odnosić się do najważniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem robo-doradztwa, które powinny być uwzględnione w działalności podmiotu nadzorowanego. Projekt Stanowiska dotyczy również całości procesu, poczynając od fazy projektowania usługi, po jej praktyczne wdrożenie i monitorowanie istniejących rozwiązań. Stanowisko będzie miało na celu zapewnienie jednolitego wdrażania robo-doradztwa przez zainteresowane instytucje finansowe, z jednoczesnym uwzględnieniem odpowiedniej ochrony klientów, zwłaszcza inwestorów nieprofesjonalnych – czytamy w komunikacie.

Jakkolwiek prezentowane stanowisko dotyczy kompleksowej usługi, to prowadzone obecnie konsultacje dotyczą wyłącznie aspektów związanych ze specyfiką robo-doradztwa i tylko takie uwagi będą podlegały ocenie – zaznacza KNF.

Materiał powstaje w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru.