– Celem projektowanego dokumentu jest omówienie wybranych aspektów prawnych dotyczących problematyki wydawania tokenów oraz obrotu tokenami na podstawie najbardziej typowych kryptoaktywów. Wydanie stanowiska ma zapewnić jednolite podejście do kwestii regulacyjnych podmiotów zamierzających zajmować się wydawaniem i obrotem kryptoaktywami – czytamy w komunikacie nadzorcy.

Pełne stanowisko KNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami można pobrać tutaj.

Stanowisko KNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami

Do konsultacji zaproszono takie instytucje jak Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Banków Polskich). Termin zakończenia konsultacji upływa 30 lipca bieżącego roku.

KNF dostrzega brak standaryzacji oraz pewności prawnej w podejściu do wykorzystania kryptoaktywów na polskim rynku finansowym. Celem niniejszego Stanowiska jest zatem zmniejszenie niepewności regulacyjnej związanej z klasyfikacją i kwalifikacją prawną kryptoaktywów na potrzeby ich oferowania, sprzedaży, lub organizacji obrotu w przypadku,kiedy prawem właściwym jest prawo polskie – czytamy w komunikacie.

Stanowisko jest działaniem realizowanym w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru KNF. To plan działań inicjatyw, które nadzorca planował zrealizować w najbliższym czasie (więcej informacji w linku powyżej).

/RT