– Dostrzegając problem fake news jako realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu finansowego państwa, zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z Polską Agencją Prasową oraz GovTech Polska. Zależy nam na tym, aby ograniczyć łańcuszkowe przekazywanie fałszywych informacji, tak aby nie zarażać nimi kolejnych odbiorców. Trzeba postawić temu swoistą tamę – mówi Kamil Mroczka, Dyrektor Generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt #FakeHunter

#FakeHunter to projekt, w którym uczestniczyć może każdy, komu zależy na dystrybucji wiarygodnych informacji w przestrzeni publicznej. Celem projektu jest społeczna weryfikacja treści, dotyczących wirusa SARS-CoV-2, publikowanych w Internecie. Każdy internauta może zgłosić wątpliwą treść do weryfikacji, a następnie w serwisie publikowany jest raport opracowany przez społecznych weryfikatorów.

– Projekt #Fakehunter wzbudził ogromne zainteresowanie internautów. Dzięki nim codziennie otrzymujemy zgłoszenia – informacje o koronawirusie, które budzą wątpliwości. Wszystkie elementy projektu zostały przetestowane i sprawnie działają, więc nadszedł czas, by z tego narzędzia skorzystały też inne podmioty, które chcą zaangażować się w walkę ze zjawiskiem fake news. Dlatego udostępniamy oprogramowanie na zasadach otwartej licencji. Umożliwienie wykorzystania, kopiowania, rozwoju i dalszego rozpowszechniania tego narzędzia w tym trudnym czasie to element troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczne – tłumaczy Wojciech Surmacz, prezes zarządu PAP.

Polska Agencja Prasowa, wspólnie z GovTech Polska, udostępniły w otwartym kodzie źródłowym oprogramowanie #FakeHunter do walki z dezinformacją. Oprogramowanie aplikacji jest rozpowszechniane na zasadzie otwartej licencji umożliwiającej kopiowanie, rozwój i dalszą dystrybucję. Celem obu instytucji jest ograniczenie negatywnych skutków rozprzestrzeniania się fałszywych treści przez ich merytoryczną weryfikację i dementowanie. Teraz z #FakeHunter skorzysta KNF.