KNF zwraca uwagę, że przedłożona przez Getin Noble Bank aktualizacja planu naprawy wymaga uwzględnienia aktualnej sytuacji rynkowej np. w obszarze kształtowania się stóp procentowych czy trendów obserwowanych w praktyce orzeczniczej dotyczącej kredytów walutowych.

Getin musi przedstawić nowy plan naprawy

Nowy plan naprawy banku powinien uwzględniać w szczególności istotne zmiany w otoczeniu zewnętrznym, które miały miejsce w ostatnim okresie (w tym zmiany parametrów makroekonomicznych, trendy w praktyce orzeczniczej dotyczącej sporów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi) oraz  prezentować działania mające na celu m.in. spełnienie w akceptowalnej perspektywie czasowej minimalnych wymogów regulacyjnych – wyjaśnia KNF.

Na tym samym posiedzeniu KNF jednogłośnie zdecydował o ustanowieniu w Getin Noble Banku kuratora – od 27 grudnia bieżącego roku. Ma on wesprzeć organy banku w poprawie sytuacji ekonomiczno-finansowej i pomóc w zapewnieniu efektywności wdrażanego planu naprawy. Kuratorem ustanowiony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Ustanowienie kuratora pozostaje bez wpływu na świadczenie przez bank usług na rzecz jego klientów. Stanowi ono jedno z narzędzi nadzorczych stosowanych przez KNF w bankach wdrażających programy naprawy i wymagających wsparcia w poprawie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. Narzędzie to stosowane jest przez urząd zarówno w bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych – tłumaczy KNF.

Pełny komunikat KNF na temat działań podjętych względem Getin Noble Banku można znaleźć tutaj.