Lista ostrzeżeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego to zbiór podmiotów, w stosunku do których Urząd zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ma ona między innymi na celu ostrzeganie konsumentów przed tego typu spółkami. Pełną listę ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć tutaj.

Nowe podmioty na liście ostrzeżeń UKNF

W dniu 1 września 2023 roku UKNF wpisał na listę ostrzeżeń publicznych nowe podmioty. W przypadku cfd.capital-trust.co.uk, capital-trust.co.uk oraz capital-trust.ltd zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostały skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z kolei jeśli chodzi o Prefa Group SA z siedzibą w Poznaniu, to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków) również zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Kilka dni temu na listę ostrzeżeń UKNF wpisany został także popularny fintech SkyCash – chodziło o emisję akcji.

Spółka wydała oświadczenie, w którym odniosła się do tej sytuacji.