W dzisiejszym komunikacie KNF czytamy, że SkyCash znalazł się na cenzurowanym ze względu na „dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków”.

KNF wpisuje SkyCash na listę ostrzeżeń publicznych

Zawiadomienie do prokuratury może mieć związek z emisją akcji przeprowadzoną we wrześniu 2022 roku – za pomocą kampanii corwdfundingowej. W jej ramach fintech chciał pozyskać 4 mln PLN, co miało pomóc w debiucie na NewConnect. Z powodu interwencji UKNF emisja akcji została wstrzymana, a nadzorca wszczął postępowanie wyjaśniające.

– Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – czytamy w dzisiejszym komunikacie UKNF.

SkyCash to jeden z najbardziej rozpoznawalnych fintechów w Polsce. Udostępnia aplikację służącą przede wszystkim do zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz opłacania parkowania. Ze SkyCash współpracują niektóre banki, a w ramach partnerstwa w ich aplikacjach umieszczono moduł umożliwiający zakup biletów.

Pełną listę ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć tutaj.