W lutym 2021 roku status Małej Instytucji Płatniczej uzyskało 5 firm: Actidulo, WSM, Oney Services, WBTCB.PL oraz Klik-24. Na początku marca rejestr MIP zasiliła także spółka Tipme, która stworzyła aplikację do bezgotówkowego wręczania napiwków.

Łącznie od początku tego roku KNF wydał 7 licencji dla „fintechów”, gdyż często w taki sposób potocznie określane są licencje MIP.

Od uruchomienia rejestru na jesieni 2018 roku status MIP uzyskało 94 firm, z tego 89 wciąż posiada tę licencję. Biorąc pod uwagę tempo rejestracji, to KNF powinien wydać licencję nr 100 prawdopodobnie jeszcze w kwietniu 2021 roku. KNF najwięcej licencji MIP wydał w rekordowym październiku 2020 roku – wówczas status MIP uzyskało aż 16 podmiotów. Zwykle KNF wydaje od 2 do 5 licencji miesięcznie.

To już trzeci rok z MIP

Małe Instytucje Płatnicze wprowadzono wraz z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych w połowie 2018 roku przy okazji wdrażania dyrektywy PSD2. Co do zasady, służą one do świadczenia usług płatniczych w mniejszym rozmiarze, przez co stosuje się wobec nich ograniczone wymagania regulacyjne.

Aczkolwiek niebawem trudniej będzie status MIP uzyskać – wedle procedowanych założeń prawnych, kandydaci do uzyskania statusu MIP będą musieli wskazywać m.in. przedmiot głównej działalności.  Ogólnie obecnie proces licencyjny trwa ok. 3-5 miesięcy. Po zmianach – zdaniem ekspertów – może on ulec wydłużeniu o kilka miesięcy.